Opleiding Leefstijltherapeut

 

‘Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’.

Alléén voor therapeuten.

Als leefstijltherapeut de cliënt te begeleiden bij het voeren van eigen regie van zijn gezondheid.

Het werkveld is in beweging. Wij ervaren allemaal dat de zorg om ons heen verandert. Veelvuldige opmerkingen van zowel zorgverzekeraars: ‘op termijn niet meer betaalbaar’ als van diverse artsen: ‘ik moet te vaak zeggen dat ik iemand niet meer kan helpen’, maakt het nodig om hierop antwoorden te vinden.

De laatste jaren groeit het bewustzijn dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen gezondheid. Ook de Wereld gezondheidsraad heeft het volgende in zijn definitie gesteld: ‘Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’. Dit nieuwe uitgangspunt vertaalt zich in leefstijl en ‘positieve gezondheid’. Wij anticiperen bij de opleiding al jaren op een veranderende gezondheidsomgeving. Een van de belangrijkste ontwikkelingen is de aandacht voor (medische) leefstijl waarbij de gekwalificeerde therapeut in staat is de cliënt te begeleiden bij het voeren van de eigen regie. Een van de aanbevelingen die Prem Heera, werkzaam als arts bij Port Health Centre en bij Instituut voor Preventie & Gezondheid (IVPG), heeft gedaan is dat veel therapeuten zich in de toekomst kunnen bijscholen als leefstijltherapeut in het snel veranderend zorglandschap. Na diverse overleggen heeft Instituut CAM besloten in januari te starten met de opleiding Leefstijltherapeut.

De opleiding Leefstijltherapeut bestaat uit een basis opleiding Leefstijlcoach met een aantal modulen die specifiek zijn voor Leefstijltherapeut. De deelnemer ontvangt naast het diploma Leefstijlcoach (accreditatie CPION) het diploma leefstijltherapeut (NRTO keurmerk). De instap van dit traject is met name bedoeld voor therapeuten met minimaal een MBO opleiding.

Na het behalen van het diploma kan men zich gratis aanmelden bij de IVPG. Zo zijn de leefstijltherapeuten klaar voor de toekomst.

Voor wie is deze opleiding?

Deze opleiding is geschikt voor therapeuten die met een MBO 4*, HBO of WO achtergrond praktisch aan de slag wil als leefstijltherapeut . Je wilt cliënten begeleiden in het stellen van haalbare doelen en het maken van gezonde keuzes. Je wilt hen graag helpen om hun leven weer in handen te nemen. Je hebt affiniteit met gezondheid en met een holistische benadering van jouw cliënten. Misschien heb je al ervaring in sociale-, voedings- of  bewegingsbegeleiding. Dan kom je in aanmerking voor verkorting van de opleiding. (13 lesdagen) Vraag naar de voorwaarden.

Docenten

Onze docenten van de opleiding leefstijltherapeut hebben veel ervaring, zowel op hun eigen vakgebied als in het les geven. Daardoor kunnen ze mooie praktijkvoorbeelden in de les meenemen.

Colette van Doorn
Liesbeth Libbers
Lida Schelwald-van der Kley
Heeft in 1987 haar Doctoraal Biologie aan Radboud Universiteit te Nijmegen afgerond in o.a. biochemie, moleculaire biologie, microbiologie, ecologie, toxicologie
Karin Hermelink
Esmay Schelwald
Michelle Burer
Bonny van Weele
Eveline van de Wel
Care Sharing Tijs
Mathias Fluit
Afgestudeerd in “fitness, voeding en gezondheid” en jarenlange internationale ervaring in de sport- en fitness branche en als diëtiste/voedingscoach
Assessor: John Stolvoort

Opleiding en competenties

De Opleiding leefstijltherapeut is een heel veelzijdige, allround opleiding in de complementaire zorg. Na je afstuderen ben je van vele markten thuis. Je bekwaamt je in belangrijke thema’s, zoals gezond leven, gezonde gewoontes, coaching, je eigen gedragscompetenties, praktijk- en bedrijfsvoering en ook medische- en psychosociale basiskennis. De opleiding is daarmee breed georiënteerd op sociaal-maatschappelijke, psychologische, gezondheidskundige en ook zakelijke aspecten.

De positieve definitie van gezondheid
Je leert je cliënten om hun aandacht te richten op gezond gedrag en daarmee een leven te leiden waarbij ze zich prettig voelen. Het uitgangspunt Instituut CAM, en daarmee van deze opleiding, is de integrale benadering van de lichamelijke, geestelijke en maatschappelijke situatie van jouw cliënt. Als leefstijltherapeut ga je expliciet uit van de positieve definitie van gezondheid: het vermogen dat mensen zelf al hebben om zich aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen die het leven biedt. Je helpt je cliënten dus antwoorden te formuleren op vragen over gezonde gewoontes, gezonde keuzes en de positieve gevolgen daarvan.

I Positive Health
Tijdens de opleiding leer je voor je cliënten inzichtelijk te maken dat er samenhang is tussen lichaam, geest, emoties, relaties en zingeving. I Positive Health van Machteld Huber is de basis voor het onderwijs. Positieve Gezondheid en oplossingsgericht werken dat vinden wij belangrijk. Daarin laat je zien dat de cliënt doelen kan vertalen in concrete stappen. Wij reiken je daarvoor tijdens de opleiding doelgerichte trainings- en coachingsmethodes aan. Vraag de studiegids aan voor meer inhoudelijke informatie. 

Erkend door UWV
We zijn er trots op dat we inmiddels naast complementaire therapeuten ook reguliere artsen, fysiotherapeuten en praktijkondersteuners hebben opgeleid. Dit heeft ervoor gezorgd dat we als opleidingsinstituut erkend worden door het UWV. 

 

Lesprogramma/diploma’s/erkenningen

De opleiding heeft een hoog praktisch gehalte en beslaat belangrijke thema’s als voeding, beweging, stress en verslaving. Tijdens de cliëntpraktijkdagen ga je meteen praktisch aan de slag. Aan het eind van de opleiding ben je klaar om zelfstandig aan de slag te

1. Gezond leven en gezonde gewoontes (voeding en beweging, obesitas, diabetes 2, stress, slaapfactoren, verslaving);

2. Coaching (‘I Positive health’, motiverende gespreksvoering);

3. Gedragscompetenties van de leefstijlcoach (Wie ben je zelf? Wat beweegt jou om mensen te willen helpen en wat heb je daarbij nodig?);

Extra lessen op het gebied van: Triage, digitale administratie voeren, communiceren met huisartsen en de 6 omkeerbare ziektes zoals Diabetes type 2, COPD,…. 

Je kan samenwerken met andere zorgverleners of in een multidisciplinair team en je kunt je GRATIS aanmelden bij IVPG; Instituut voor Preventie & Gezondheid. Zij stellen als voorwaarde: “dat je een eigen praktijk voert van minimaal 20 uur per week en een regulier MBO niveau 4 diploma heeft. Als Instituut voor Preventie & Gezondheid (IVPG) zullen we een praktijkscan doen welke gratis is en afgeleid is van de praktijkscan voor huisartsen. Uitgangspunt van IVPG is dat we de omzet van  je praktijk in een jaar kunnen verdubbelen”. “De scan van IVPG laat zien of je uit het goede ondernemers hout gesneden bent en dit bij jou kan in de praktijk. Een professionele werkhouding en het therapeut zijn als beroep zien, is hierbij een basisvoorwaarde’ aldus Prem Heera (arts).

Wat levert deze opleiding jouw op als leefstijltherapeut:
–  aanmelding IVPG (begeleiding in verdienmodel)
–  uitbreiding van eigen praktijk
–  uitbreiding samenwerking (verbinding regulier en niet-reguliere zorg)
–  bredere profilering van praktijk
–  mensen/groepen coachen bij vraagstukken over hun leefstijl (gezondheid en        welzijn)

En wat kan je dan na het afronden van deze opleiding?

Je kan onvoorwaardelijk mensen coachen in hun specifieke situatie;
Je kunt mensen motiveren gezonde keuzes te maken die bij hun leven passen;
Je kunt mensen bewust maken van hun eigen gezondheid en de leefpatronen;
Je kan mensen/groepen coachen bij vraagstukken over hun leefstijl (gezondheid en welzijn);
Je weet wanneer je moet doorverwijzen naar ander zorgprofessionals;
Je kan samenwerken met andere zorgverleners of in een multidisciplinair team;
Je kan zowel zelfstandig een praktijk voeren of de kennis als aanvulling gebruiken in je bestaande praktijk/baan;
Je kan de kennis ook gebruiken om je eigen gezondheid of van je gezin, partner, vrienden te bevorderen.

Geaccrediteerde opleiding

Wij als Instituut CAM voldoen aan de strenge eisen van de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN). Volgens de BLCN zijn wij onderscheidend omdat er een verbinding wordt gemaakt tussen reguliere en niet-reguliere gezondheidszorg. De opleiding is bovendien geaccrediteerd door CPION (Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland), dat ook de reguliere hbo- en universitaire instellingen in ons land accrediteert. Het onderwijs valt ook onder het keurmerk van de NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding). Al die erkenningen staan borg voor de kwaliteit van de opleiding die je gaat volgen en zorgen er dus voor dat je als een echte deskundige aan het werk kunt.

Data/Lesuren

Planning volgende groepen:

Lesdag: vrijdag 09:30 – 16:30 uur

vr 18 sep ’20, vr 25 sep ’20
vr 9 okt ’20, vr 30 okt ’20
vr 6 nov ’20, vr 20 nov ’20
vr 4 dec ’20, vr 18 dec ’20

vr 8 jan ’21, vr 22 jan ’21
vr 5 feb ’21, vr 26 feb ’21
vr 5 mrt ’21, vr 19 mrt ’21
vr 9 apr ’21, vr 16 apr ’21
vr 30 apr ’21

Lesdag: zaterdag 09:30 – 16:30 uur

za 7 nov’ 20, za 21 nov ’20,
za 5 dec ’20, za 19 dec ’20

za 9 jan ’21, za 23 jan ’21
za 6 feb ’21, za 27 feb ’21
za 6 mrt ’21, za 20 mrt ’21
za 10 apr ’21, za 17 apr ’21
za 1 mei ’21, za 15 mei ’21, za 29 mei ’21
za 5 jun ’21, za 26 juni ’21 

Locatie

Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten
Amersfoortsestraat 20 (navigatie, ingang aan de Richelleweg)
3769 AS Soesterberg

 

Toelating Leefstijltherapeut

Heb je een MBO diploma niveau 4 en wil je aan de slag als leefstijltherapeut dan ben je van harte welkom.

Voorwaarde om zich in te kunnen schrijven:
Bewijs van lidmaatschap beroepsvereniging (therapeut)
20 uur praktijk

Na afronding van de opleiding leefstijltherapeut ontvangt de deelnemer:
– een CPION geaccrediteerde diploma van Leefstijlcoach én
– een NRTO keurmerk diploma van Leefstijltherapeut.

Na afronding van de opleiding kan je je aanmelden bij de IPVG.

De opleiding is ideaal voor zij-instromers.

Kosten

Instituut CAM kiest ervoor om de kosten van de opleiding zoveel mogelijk te beperkingen, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit.

Opleiding 3.990,- euro + inschrijfgeld 100,00 euro (bij vrijstelling kan dit bedrag verminderen tot 3.890,- euro voor min.13 lesdagen).

Ben je oud-student van HBJC of Instituut CAM?
Dan kan je gebruik maken voor de AANBIEDING OUD-STUDENTEN:
Opleiding 2550,00 euro  + Inschrijfgeld 100,- euro

Heb je de opleiding Leefstijlcoach gevolgd bij Instituut CAM en ben jij therapeut?
Dan kan je aanvullende modulen volgen voor leefstijltherapeut:
Kosten: 850,00 euro inclusief diplomakosten + Inschrijfgeld 100,- euro

In het kader van duurzaamheid worden de readers aangeboden via de portal. Na de start van de opleiding zijn deze readers gratis te downloaden. In de literatuurlijst twee verplichte boeken opgenomen t.w.v. 90,- euro Koffie, thee en de gezonde lunch zijn gratis.

Waarom kies je voor Instituut CAM

  • Meerdere instapmomenten mogelijk
  • Individuele opleidingstrajecten mogelijk
  • Persoonlijke leerweg en ontwikkeling centraal
  • Veel Praktijklessen met elk jaar een eigen
    docent
  • De opleidingen CAM-therapeut, Eigen Vakdiscipline (Energetisch Therapeut), MBK en PSBK zijn CPION geaccrediteerd en benoemd als registeropleiding

Het doel van Instituut CAM is om het Complementary and Additive Medicine (CAM) domein te verbinden met het reguliere onderwijs. Hierbij is spiritualiteit onmisbaar.

Download - Les 1-Voeding

 

 

In deze les leer je veel over voeding en voedingstoffen. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les 1- Medische Basiskennis

 

 

In deze les leer je veel over gezondheid en ziekte. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les 2 -Medische Basiskennis

 

 

In deze les leer je veel over bloed en het lymfestelsel. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les4 -Werken met Energieën

 

 

In deze les leer je werken met energieën Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Naslagwerk -Psychologische benaderingswijze

 

 

In deze les leer je psychologische benaderingswijze. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les5 -Bewegingsstelsel

 

 

In deze les leer je werken meer over het bewegingsstelsel.

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les 6 -Hart en vaarstelsel

 

 

In deze les leer je werken over hart en vaatstelsel. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Ademhalingsstelsel

 

 

In deze les leer je werken met energieën Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Nierstelsel

 

 

In deze les leer je werken meer over het nierstelsel. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Ontwikkelingspsychologie

 

 

In deze les leer je over ontwikkelingspsychologie. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Veroudering en sterven

 

 

In deze les leer je je over veroudering en sterven. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Testland

 

 

In deze les leer je over testland. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les4 -Werken met Energieën

 

 

In deze les leer je werken met energieën Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Etherische oliën

 

 

In deze les leer je je over etherische oliën. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.