Opleiding Leefstijltherapeut

 

‘Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’.

Alléén voor therapeuten.

Als leefstijltherapeut de cliënt te begeleiden bij het voeren van eigen regie van zijn gezondheid.

Het werkveld is in beweging. Wij ervaren allemaal dat de zorg om ons heen verandert. Veelvuldige opmerkingen van zowel zorgverzekeraars: ‘op termijn niet meer betaalbaar’ als van diverse artsen: ‘ik moet te vaak zeggen dat ik iemand niet meer kan helpen’, maakt het nodig om hierop antwoorden te vinden.

De laatste jaren groeit het bewustzijn dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen gezondheid. Ook de Wereld gezondheidsraad heeft het volgende in zijn definitie gesteld: ‘Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’. Dit nieuwe uitgangspunt vertaalt zich in leefstijl en ‘positieve gezondheid’. Wij anticiperen bij de opleiding al jaren op een veranderende gezondheidsomgeving. Een van de belangrijkste ontwikkelingen is de aandacht voor (medische) leefstijl waarbij de gekwalificeerde therapeut in staat is de cliënt te begeleiden bij het voeren van de eigen regie. Een van de aanbevelingen die Prem Heera, werkzaam als arts bij Port Health Centre en bij Instituut voor Preventie & Gezondheid (IVPG), heeft gedaan is dat veel therapeuten zich in de toekomst kunnen bijscholen als leefstijltherapeut in het snel veranderend zorglandschap. 

De opleiding Leefstijltherapeut bestaat uit de basis opleiding Leefstijlcoach met een extra lesdag die specifiek is voor Leefstijltherapeut. De deelnemer ontvangt naast het diploma Leefstijlcoach (accreditatie CPION) het certificaat leefstijltherapeut (NRTO keurmerk). De instap van dit traject is met name bedoeld voor therapeuten met minimaal een MBO opleiding.

Na het behalen van het diploma kan men zich aanmelden bij de Beroepsvereniging voor Positieve gezondheid Zorgverleners. Zo zijn de leefstijltherapeuten klaar voor de toekomst.

Voor wie is deze opleiding?

Deze opleiding is geschikt voor therapeuten die met een MBO 4*, HBO of WO achtergrond praktisch aan de slag wil als leefstijltherapeut in een nieuw jasje, namelijk PG Zorgverlener. Je wilt cliënten begeleiden in het stellen van haalbare doelen en het maken van gezonde keuzes. Je wilt hen graag helpen om hun leven weer in handen te nemen. Je hebt affiniteit met gezondheid en met een holistische benadering van jouw cliënten. Misschien heb je al ervaring in sociale-, voedings- of  bewegingsbegeleiding. Dan kom je in aanmerking voor verkorting van de opleiding. (13 lesdagen) Vraag naar de voorwaarden.

Docenten

Onze docenten van de opleiding Leefstijlcoach hebben veel ervaring, zowel op hun eigen vakgebied als in het les geven. Daardoor kunnen ze mooie praktijkvoorbeelden in de les meenemen.

Colette van Doorn:

Publicatievan Doorn CS,
De Boo DW, Weersink EJ, van Delden OM, Reekers JA, van Lienden KP. “Permanent cortical blindness after bronchial artery embolization”, Cardiovasc Intervent Radiol. 2013 Dec;36:1686-9.C.S. van Doorn, D. Fritz (gedeeld 1e auteurschap), H.S. Winogrodzka, R.W.M.M. Jansen.
“Een 80-jarige vrouw met hallucinaties en chorea”, Ins&Ouds – Tijdschrift voor Geriatrie 2016 Sept; 4e jaargang. A. Montfort, C.S. van Doorn, G. van Twillert. “Case Report – Hypercalciëmie bij een HIV infectie”, TIJDSCHR INFECT 2018;13(4):120-122. 

Lida Schelwald:  

Publicaties• Boek “Balans in je brein”, Drs. A.J.M. (Lida) van der Kley, ISBN 978-90-827377-0-7. In juni 2018 ook in het Engels verschenen onder de titel “Food for thought”. • Water, a way of life

Esmay Schelwald:

Dienstverlening en adviezen op het gebied van beweging (personal training/coaching, bootcamps, yoga) en voeding (coaching, begeleiding, voedingsplannen). Partner bij sportschool Gym-Inn in Lelystad. Van lichaamsanalyse metingen en losse trainings-/voedingsschema’s tot zeer intensieve begeleiding en coaching op het gebied van fitness en voeding.

Mathias Fluit:


FoodCoach: Team Jumbo-Visma Parttime
Geregistreerd Diëtist & Coach: Zelfstandig in ZutphenGezonder worden | Je beter voelen | Daar help ik jou bij!Zelfstandig werkend kok bij Biotoko
Voedingscoach en info medewerker;  Sportcentrum Aerofitt Zutphen B.V.

Karin Hermelink: 

Therapeut (SKJ) en Leefstijlcoach bij Toegepaste Psychologie Praktijk Almelo (TPPA)
Experienced Accompanist with a demonstrated history of working in the hospital & health care industry. Skilled in Nonprofit Organizations, Coaching, Team Building and Corporate Communications with a Bachelor in Applied Psychology focused in developmental psychology and education. Also licensed hypnotherapist. 

Frieda Eissen: Docent

Coach | Trainer ACT & Mindfulness bij Focus Insight Toegepast Psycholoog | GGZ-agoog
De kernactiviteit van Focus Insight is het verzorgen van mindfulness trainingen, zowel voor particulieren als bedrijven. Op de website is onder meer te lezen wat de training inhoudt en wanneer de trainingen worden gegeven. Een andere dienst in het aanbod is het coachen van samengestelde gezinnen. Het stiefouderschapsplan, dat hierbij wordt ingevuld, neemt je stap voor stap mee langs de belangrijkste onderwerpen die nieuwe partners tegenkomen bij het vormen van een samengesteld gezin. Bij Instituut CAM geef ik les in Positieve psychologie en coaching. 

Michelle Buhrer: 

Experienced Communications consultant – coach with a demonstrated history of working for the (Creative) Industry, Healthcare and Government. Skilled in Coaching, Innovation / New media, Film and (Change) Management. Professional with a Doctoraal focus on Communication, Media, Business Administration and Marketing from University of Amsterdam. Graduated: PGO Executive Coaching, following PGO Executive Team Coaching in 2019 (Vrije Universiteit, Amsterdam). 

Assessor: John Stolvoort

Opleiding en competenties

De Opleiding leefstijltherapeut is een heel veelzijdige, allround opleiding in de complementaire zorg. Na je afstuderen ben je van vele markten thuis. Je bekwaamt je in belangrijke thema’s, zoals gezond leven, gezonde gewoontes, coaching, je eigen gedragscompetenties, praktijk- en bedrijfsvoering en ook medische- en psychosociale basiskennis. De opleiding is daarmee breed georiënteerd op sociaal-maatschappelijke, psychologische, gezondheidskundige en ook zakelijke aspecten.

De positieve definitie van gezondheid
Je leert je cliënten om hun aandacht te richten op gezond gedrag en daarmee een leven te leiden waarbij ze zich prettig voelen. Het uitgangspunt Instituut CAM, en daarmee van deze opleiding, is de integrale benadering van de lichamelijke, geestelijke en maatschappelijke situatie van jouw cliënt. Als leefstijltherapeut ga je expliciet uit van de positieve definitie van gezondheid: het vermogen dat mensen zelf al hebben om zich aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen die het leven biedt. Je helpt je cliënten dus antwoorden te formuleren op vragen over gezonde gewoontes, gezonde keuzes en de positieve gevolgen daarvan.

I Positive Health
Tijdens de opleiding leer je voor je cliënten inzichtelijk te maken dat er samenhang is tussen lichaam, geest, emoties, relaties en zingeving. I Positive Health van Machteld Huber is de basis voor het onderwijs. Positieve Gezondheid en oplossingsgericht werken dat vinden wij belangrijk. Daarin laat je zien dat de cliënt doelen kan vertalen in concrete stappen. Wij reiken je daarvoor tijdens de opleiding doelgerichte trainings- en coachingsmethodes aan. Vraag de studiegids aan voor meer inhoudelijke informatie. 

Erkend door UWV
We zijn er trots op dat we inmiddels naast complementaire therapeuten ook reguliere artsen, fysiotherapeuten en praktijkondersteuners hebben opgeleid. Dit heeft ervoor gezorgd dat we als opleidingsinstituut erkend worden door het UWV. 

Speciaal voor Leefstijltherapeuten
Je volgt de gehele opleiding Leefstijlcoach. Aan het einde van deze lesdag krijg je één extra lesdag aangeboden.

Je krijgt voorlichting op het gebied van Zorgpaden, leefstijlzorgteams, visie en missie beroepsvereniging PG Zorgverleners en deze extra dag sluit je af met een certificaat ‘Leefstijltherapeut’. Zo ben je klaar voor de toekomst van het nieuwe zorgbeleid. (VWS)

Lesprogramma /diploma’s /erkenningen

De opleiding heeft een hoog praktisch gehalte en beslaat belangrijke thema’s als voeding, beweging, stress en verslaving. Tijdens de cliëntpraktijkdagen ga je meteen praktisch aan de slag. Aan het eind van de opleiding ben je klaar om zelfstandig aan de slag te

1. Gezond leven en gezonde gewoontes (voeding en beweging, obesitas, diabetes 2, stress, slaapfactoren, verslaving);

2. Coaching (‘I Positive health’, motiverende gespreksvoering);

3. Gedragscompetenties van de leefstijlcoach (Wie ben je zelf? Wat beweegt jou om mensen te willen helpen en wat heb je daarbij nodig?);

Extra lesdag op het gebied van: communiceren met huisartsen, zorgpaden, leefstijlzorgteams, visie en missie beroepsvereniging PG Zorgverleners en deze extra dag sluit je af met een certificaat ‘Leefstijltherapeut’. Zo ben je klaar voor de toekomst van het nieuwe zorgbeleid. (VWS)

Je kan samenwerken met andere zorgverleners of in een multidisciplinair team en je kunt je aanmelden bij Beroepsvereniging Positieve Gezondheid Zorgverleners. Zij stellen als voorwaarde dat je een 240 EC diploma hebt van een therapeutische vakdiscipline, kennis hebt van positieve gezondheid en leefstijl. 

Wat levert deze opleiding jouw op als leefstijltherapeut:
–  aanmelding beroepsvereniging PG Zorgverlener (begeleiding in       verdienmodel)
–  uitbreiding van eigen praktijk d.m.v. leefstijlzorgteams
–  uitbreiding samenwerking (verbinding regulier en niet-reguliere zorg)
–  bredere profilering van praktijk
–  mensen/groepen coachen bij vraagstukken over hun leefstijl (gezondheid en welzijn)

En wat kan je dan na het afronden van deze opleiding?

Je kan onvoorwaardelijk mensen coachen in hun specifieke situatie;
Je kunt mensen motiveren gezonde keuzes te maken die bij hun leven passen;
Je kunt mensen bewust maken van hun eigen gezondheid en de leefpatronen;
Je kan mensen/groepen coachen bij vraagstukken over hun leefstijl (gezondheid en welzijn);
Je weet wanneer je moet doorverwijzen naar ander zorgprofessionals;
Je kan samenwerken met andere zorgverleners of in een multidisciplinair team;
Je kan zowel zelfstandig een praktijk voeren of de kennis als aanvulling gebruiken in je bestaande praktijk/baan;
Je kan de kennis ook gebruiken om je eigen gezondheid of van je gezin, partner, vrienden te bevorderen.

Geaccrediteerde opleiding

Wij als Instituut CAM voldoen aan de strenge eisen van de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN). Volgens de BLCN zijn wij onderscheidend omdat er een verbinding wordt gemaakt tussen reguliere en niet-reguliere gezondheidszorg. De opleiding is bovendien geaccrediteerd door CPION (Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland), dat ook de reguliere hbo- en universitaire instellingen in ons land accrediteert. Het onderwijs valt ook onder het keurmerk van de NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding). Al die erkenningen staan borg voor de kwaliteit van de opleiding die je gaat volgen en zorgen er dus voor dat je als een echte deskundige aan het werk kunt.

Data/Lesuren

Planning volgende groepen:

Lesdag: vrijdag 09:30 – 16:30 uur

vr  5 en 19 februari ’21
vr  5 en 19 maart ’21
vr  2 en 16 en 30 april ’21
vr  14 en 28 mei ’21

vr 4 en 18 en 25 juni ’21
vr 2 en 9 juli ’21
vr 3 en 17 september ’21
vr 1 oktober ’21

Extra lesdag: 10 september ’21

Planning volgende groepen:

Lesdag: vrijdag 09:30 – 16:30 uur

vrijdag 4 en 18 juni 2021
vrijdag 2 en 16 juli 2021
vrijdag 3 en 17 september 2021
vrijdag 1 en 15 oktober 2021
vrijdag 5 en 19 november 2021
vrijdag 3 en 10 en 17 december 2021
vrijdag 14 en 28 januari 2022
vrijdag 4 februari 2022
vrijdag 11 februari 2022 (assessment)

 Lesdag: zaterdag 09:30 – 16:30 uur

zaterdag 4 en 18 september 2021
zaterdag 2 en 9 oktober 2021
zaterdag 6 en 20 november 2021
zaterdag 4 en 18 december 2021
zaterdag 15 en 29 januari 2022
zaterdag 5 en 12 februari 2022
zaterdag 5 en 19 en 26 maart 2022
zaterdag 9 april 2022
zaterdag 23 april 2022 (assessment)

 

 Locatie

Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten
Amersfoortsestraat 20 (navigatie, ingang aan de Richelleweg)
3769 AS Soesterberg

 

 Toelating Leefstijltherapeut

Heb je een MBO diploma niveau 4 en wil je aan de slag als leefstijltherapeut dan ben je van harte welkom.

Voorwaarde om zich in te kunnen schrijven:
240 EC vakdiploma Therapievorm

Na afronding van de opleiding leefstijltherapeut ontvangt de deelnemer:
– een CPION geaccrediteerde diploma van Leefstijlcoach én
– een NRTO keurmerk certificaat van Leefstijltherapeut.

Na afronding van de opleiding kan je je aanmelden bij de Beroepsvereniging voor Positieve Gezondheid Zorgverleners (www.BPGZ.nl)

 

 Kosten

Instituut CAM kiest ervoor om de kosten van de opleiding zoveel mogelijk te beperkingen, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit.

Opleiding 3.990,- euro + inschrijfgeld 100,00 euro (bij vrijstelling kan dit bedrag verminderen tot 3.890,- euro voor min.13 lesdagen).

Ben je oud-student van HBJC of van Instituut CAM van een vierjarige opleiding?
Dan kan je gebruik maken voor de AANBIEDING OUD-STUDENTEN:
Opleiding 2550,00 euro  + Inschrijfgeld 100,- euro

Heb je de opleiding Leefstijlcoach gevolgd bij Instituut CAM en ben jij therapeut?
Dan kan je de extra lesdag volgen voor leefstijltherapeut:
Kosten: 125,00 euro inclusief certificaat

In het kader van duurzaamheid worden de readers aangeboden via de portal. Na de start van de opleiding zijn deze readers gratis te downloaden. In de literatuurlijst twee verplichte boeken opgenomen t.w.v. 90,- euro Koffie, thee en de gezonde lunch zijn gratis.

Waarom kies je voor Instituut CAM

  • Instroommomenten mogelijk
  • Individuele opleidingstrajecten mogelijk
  • Persoonlijke leerweg en ontwikkeling centraal
  • Veel Praktijklessen met elk jaar een eigen
    docent
  • De opleidingen CAM-therapeut, Eigen Vakdiscipline (Energetisch Therapeut), MBK en PSBK zijn CPION geaccrediteerd en benoemd als registeropleiding

Het doel van Instituut CAM is om het Complementary and Additive Medicine (CAM) domein te verbinden met het reguliere onderwijs. Hierbij is spiritualiteit onmisbaar.

Download - Les 1-Voeding

 

 

In deze les leer je veel over voeding en voedingstoffen. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les 1- Medische Basiskennis

 

 

In deze les leer je veel over gezondheid en ziekte. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les 2 -Medische Basiskennis

 

 

In deze les leer je veel over bloed en het lymfestelsel. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les4 -Werken met Energieën

 

 

In deze les leer je werken met energieën Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Naslagwerk -Psychologische benaderingswijze

 

 

In deze les leer je psychologische benaderingswijze. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les5 -Bewegingsstelsel

 

 

In deze les leer je werken meer over het bewegingsstelsel.

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les 6 -Hart en vaarstelsel

 

 

In deze les leer je werken over hart en vaatstelsel. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Ademhalingsstelsel

 

 

In deze les leer je werken met energieën Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Nierstelsel

 

 

In deze les leer je werken meer over het nierstelsel. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Ontwikkelingspsychologie

 

 

In deze les leer je over ontwikkelingspsychologie. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Veroudering en sterven

 

 

In deze les leer je je over veroudering en sterven. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Testland

 

 

In deze les leer je over testland. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les4 -Werken met Energieën

 

 

In deze les leer je werken met energieën Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Etherische oliën

 

 

In deze les leer je je over etherische oliën. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Kinesiologie

 

 

Kinesiologie Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.