Master Energetische Therapie

 

Hoger zintuigelijk waarnemen

Wat leer je tijdens de Master Energetische therapie?

Overal om ons heen is energie. Als je je daarvan bewust bent, verschaf je jezelf de mogelijkheid om die energie te ervaren, voelen en soms zelfs te zien. Binnen het scala aan therapieën binnen de complementaire geneeskunde is Energetische therapie een manier om met deze overal aanwezige energie gezondheidsklachten bij cliënten te verhelpen.

De Master Energetische therapie wil tegemoet komen aan alle energetische therapeuten die na een vierjarig opleiding Energetische therapie zich nog verder willen ontwikkelen. Door alle handelingen op een rij te zetten en deze te koppelen aan theorie van o.a. Jan Jansen en Barbara Brannon wordt een verdieping aangeboden waarbij de therapeut zich kan ontwikkelen van startbekwaam naar ervaren of Excellent therapeut.

Tijdens de Master leer je het verder ontwikkelen van het aanwezige talent, het aanscherpen van de intuïtieve vermogens, waardoor het leren voelen van hogere energetische lagen en verwoorden optimaal worden ondersteund. Een energetisch therapeut is iemand die in voldoende mate informatie kan opvragen doorvragen en uitvragen en via de therapeutische interventies de cliënt helpt de oorsprong van de ziekte/ aandoening te behandelen. Daarbij is ervaring onontbeerlijk.

Doel van de opleiding is afgeleid uit de beroepsprofielen die Instituut CAM in overleg met het werkveld heeft opgesteld.

De eindtermen liggen op zeven domeinen:
1. Grondslag therapeutisch werk,
2. Bevorderen eigen deskundigheid en ontwikkeling,
3. Vakinhoudelijk,
4. Werken aan kwaliteit,
5. Kennisontwikkeling en professionalisering,
6 Ondernemen en
7. Samenwerken in professionele relaties.

 

Voor wie is de Master Energetische therapie?

Voordat men aan de opleiding kan gaan beginnen wordt een toelatingsgesprek gevoerd. Hierbij wordt gekeken naar voorkennis, vaardigheden, ervaring etc. Doelstelling van dit gesprek is om vast te stellen of de therapeut voldoende bagage in zich heeft om aan te vakbekwaamheden te kunnen voldoen.

Therapeuten die eerder een 4 jarige opleiding op het gebied van Energetische therapie hebben gevolgd zijn welkom in onze opleiding. Daarbij wordt uitgegaan van de basiskennis op het gebied van begripsvorming: chakra’s, aura’s, gronden, en verschillende energetische lagen. 

 

Docent Master Energetische therapie

 

 

Inhoud opleiding

De opleiding bestaat naast een theoretisch gedeelte dat gebaseerd is op relevante wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke artikelen voornamelijk uit het oefenen van verschillende behandelingsmethodieken. Deze worden in de eigen praktijk verder uitgewerkt. Omdat in deze materie het ondoenlijk is om op voorhand aan te geven waar studenten aan toe zijn in hun ontwikkeling, is ervoor gekozen om alle onderwerpen uit te diepen maar het is aan het vakmanschap van de docent om te bepalen wanneer welk onderwerpen behandeld wordt. Dit lijkt vrijblijvend maar dat is het niet. De docent is ervoor verantwoordelijk dat alle stof wordt behandeld en bepaalt haar keuze op basis van de ontwikkeling van de studenten.

De opleiding bestaat uit 10 lesdagen (12 EC’s) waarbij er tussen de lesdagen in wordt verwacht dat je thuis oefent.
Een greep uit het aanbod van thema’s:

Energievelden (verdieping auralaag 4 t/m 7
Chakra’s herstructureren
Koorden
Rug en wervels
Haralijn
Wezenster
Organen
Vorige levens
Hersenen
Thema nog afstemmen (bijv COVID)

De docent behoudt het recht om onderwerpen per lesdag aan te passen aan de ontwikkelingen van de groep. Dit zal altijd vooraf worden gecommuniceerd met studenten.

Lesprogramma Master Energetische Therapie

De opleiding Master Energetische therapie is praktijkgericht en rond je af in 10 lesdagen. Tijdens de opleiding is er veel ruimte voor casuïstiek en wordt er van je verwacht dat je de casuïstiek en cliëntbehandeling in de thuissituatie kunt uitvoeren. Je brengt je ervaring tijdens de les in en de vragen die je hebt, worden door de docent tijdens de les beantwoord. Zelfstudie uren is dan ook afhankelijk van de tijd die je zelf in de studie steekt. 

Theoretische kennis, ervaring, proces en praktijk zijn daarbij de sleutelwoorden.
Tijdens de oefensituaties binnen dit vakgebied zal men in toenemende mate de materie leren kennen
en zichzelf ontwikkelen tot een bekwaam Energetisch therapeut afgestudeerd als expert.

Aanbevolen literatuur:
Esther Bergsma. (2019) Het hoogsensitieve brein. Waarom je een vis niet moet vragen in een boom te klimmen. B:Klight.
Barbara A. Brennan. (2004) Licht op de aura. Haarlem: Altamira-Becht
Barbara A. Brennan.(2005) Bronnen van licht. Haarlem: Altamira-Brecht
Barbara A. Brennan (2018) Core light healing. Samsara Uitgeverij.
Prof.dr. Bessel van der Kolk (2016): Traumasporen. Het herstel van lichaam, brein en geest na overweldigende ervaringen. Uitgeverij Mens!
Christiane Northrup. (2020) Energievampiers ontwijken. Uitgeverij Succesboeken.nl.
Cindy Dale. (2010) Het Subtiele Lichaam. Haarlem: Altamira-Becht.
Caroline Myss. (1996): Anatomie van de ziel. Uitgeverij Juwelenschip.nl.
Caroline Myss. (2008) De Burcht, een geestelijke reis naar ons innerlijke zelf. Altamira-Becht.
Caroline Myss. (2001-2002): Heilige contracten. Spectrum.
Jan Janssen. (2009) Integrale transformatie. Authentiek contact met jezelf, anderen end e wereld. Deventer: Ank Hermes
Edith Eva Eger. (2018) De keuze. Uitgeverij Lev.
F. Delnooz & P. Martinot. (2008) Handboek energetische bescherming. Ankh Hermes.
Gabor Maté. (2020): Wanneer je lichaam nee zegt. Ank Hermes.
Gabor Maté. (2022): De mythe van normaal. Ank Hermes.
Ger Lodewick. (2014): Wat je over orgaandonatie zou moeten weten. Succesboeken.
Karlien Bongers & Astrid van Koppen. (2011) Integrative medicine, zorg voor gezondheid en geluk. Uitgeverij De Arbeiderspers.
Peter Levine. (2007): De tijger ontwaakt. Altamira.
Pieter Wierenga. (1998) Ongenode gasten. Tasso Uitgeverij.
Pim van Lommel (2007): Eindeloos bewustzijn, een wetenschappelijke visie op de bijna-dood ervaring. Uitgeverij Ten Have.
Rogier Hoenders. (2013) Integrative Psychiatry. Conceptual foundation, implementation and effectiveness. Canon Business Services.
W. Gysen. (2001) Franz Anton Mesmer, kwakzalver of ontdekker van ‘het onbewuste’. Sigma Uitgeverij.

Deze lijst is heeft niet de bedoeling compleet te zijn, in die zin dat bij de individuele lesdagen de aanbevolen literatuur, losse artikelen of vooraf te bekijken filmpjes worden aangegeven.

Na afronding van deze opleiding krijg je het volgende diploma:
Diploma Instituut CAM, Master Energetische Therapie

Data en lesuren

De opleiding bestaat uit 10 lesdagen die worden gehouden in Utrecht, op vrijdagen van half tien ’s morgens, tot half vijf ’s middags. De studiebelasting is gemiddeld één dagdeel per week.

Data :

Vrijdag 6 oktober 2023

Energievelden (verdieping van de auralaag 4 t/m 7)

Vrijdag 27 oktober 2023

Chakra’s herstructureren

Vrijdag 17 november 2023

Koorden

Vrijdag 8 december 2023

Rug en wervels

Vrijdag 19 januari 2024

Haralijn

Vrijdag 9 februari 2024

Wezenster

Vrijdag 1 maart 2024

Organen

Vrijdag 22 maart 2024

Vorige levens

Vrijdag 12 april 2024

Hersenen

Vrijdag 3 mei 2024

Thema nog afstemmen

Kosten
Inschrijfgeld                                                      € 100,00
Collegegeld inclusief diplomageld                    € 1299,00

Als je meer informatie wilt over de Opleiding Master Energetische Therapie, neem dan contact met ons op.

Download - Les 1-Voeding

 

 

In deze les leer je veel over voeding en voedingstoffen. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les 1- Medische Basiskennis

 

 

In deze les leer je veel over gezondheid en ziekte. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les 2 -Medische Basiskennis

 

 

In deze les leer je veel over bloed en het lymfestelsel. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les4 -Werken met Energieën

 

 

In deze les leer je werken met energieën Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Naslagwerk -Psychologische benaderingswijze

 

 

In deze les leer je psychologische benaderingswijze. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les5 -Bewegingsstelsel

 

 

In deze les leer je werken meer over het bewegingsstelsel.

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les 6 -Hart en vaarstelsel

 

 

In deze les leer je werken over hart en vaatstelsel. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Ademhalingsstelsel

 

 

In deze les leer je werken met energieën Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Nierstelsel

 

 

In deze les leer je werken meer over het nierstelsel. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Ontwikkelingspsychologie

 

 

In deze les leer je over ontwikkelingspsychologie. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Veroudering en sterven

 

 

In deze les leer je je over veroudering en sterven. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Testland

 

 

In deze les leer je over testland. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les4 -Werken met Energieën

 

 

In deze les leer je werken met energieën Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Etherische oliën

 

 

In deze les leer je je over etherische oliën. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Kinesiologie

 

 

Kinesiologie Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.