Opleiding medische basiskennis 

 

Verbinden met het reguliere onderwijs

Medische Basiskennis

Voor wie is dit bedoeld?

Medische Basiskennis (MBK) is vereist wanneer je de wens hebt om een professioneel therapeut te worden. Tegenwoordig is dit diploma eveneens benodigd om te voldoen aan de opleidingscriteria van de zorgverzekeraars, voordat behandelingen in aanmerking komen voor een vergoeding. Hierover wordt hierna meer uitgelegd. De doelgroep van deze bijscholing betreft zowel de startbekwame, als ervaren en excellente therapeut. Bij ‘startbekwaam’ wordt verwacht dat er enige voorkennis van Medische Basiskennis aanwezig is.

Met behulp van de Medische Basiskennis leer je onder andere hoe je een totaalbeeld van je cliënten vormt. Ook het vaststellen en behandelen van hun eventuele medische klachten komen hierbij aan bod.  De opleiding bestaat onder andere uit de onderdelen anatomie, fysiologie, pathologie en basale psychosociale basiskennis.

Flexroute
Heb je in het verleden al eens een opleiding gedaan op het gebied van Medische Basiskennis, dan ben je van harte welkom bij dit traject. Bij de FLEX route is de lesstof gebundeld in een werkboek en de docent, je coach. Je hebt geen lange dagen gevuld met uren hoorcollege, maar gaat proactief aan de slag. Jij bepaalt zelf de doorlooptijd van de studie. De docent (je ‘coach’) bepaalt uiteindelijk of je de eindtermen hebt behaald. Wanneer je de Medische Basis Kennis succesvol hebt afgerond, ontvang je een door CPION erkend diploma.

Competenties

Het doel van de scholing Medische Basiskennis is het aanleren van reguliere, medische wetenschap basiskennis aan professioneel therapeuten. Wanneer de therapeut de Medische Basiskennis feitelijk én begripsmatig beheerst, dient hij of zij een correcte inschatting te kunnen maken van klachten van cliënten. Hij of zij heeft het inzicht om te signaleren of deze klachten een daadwerkelijk probleem kunnen vormen en kan (indien nodig) de patiënt adequaat voorzien van een verwijzing. Natuurlijk is het van groot belang dat de therapeut cliënt-veilig werkt en goed kan communiceren met zowel cliënten -in begrijpelijke termen-, als collegae binnen de gezondheidszorg in medische termen.

Deelnemers ontvangen, nadat zij hebben voldaan aan alle toets criteria, een CPION-diploma welke voldoet aan de PLATO (Platform Onderwijs, Opleiding en Organisatie) eindtermen.

Programma

Tijdens de opleiding Medische Basiskennis (MBK) leer je meer over de (basis) elementen van het menselijk lichaam, zoals de structuren en functies. Deze bijscholing is essentieel om een betrouwbaar totaalbeeld van je cliënten te kunnen vormen, eventuele klachten te herkennen en te verklaren en je cliënten effectief te kunnen helpen. De opleiding Medische Basiskennis bestaat onder andere uit de onderdelen basale anatomie/fysiologie en pathologie.

Data en lesmomenten

De lessen worden verzorgd door diverse docenten. Dit zijn de ‘coaches’, artsen en/of psychologen. Een keer per twee weken op de vrijdag (uitgezonderd vakanties en feestdagen) zijn er lesdagen gepland van 09.30 tot 16.30 uur. Deze vinden plaats aan de Koningsweg 2 in Utrecht. Iedere eerste vrijdag van de maand start er een nieuwe groep (waarbij het aantal deelnemers onbeperkt is).

De zorgverzekeraars en CPION vereisen 100 contacturen alvorens je het MBK diploma ontvangt. Deze uren dien je zelf bij te houden op het controleformulier.

 

Kosten

Cursuskosten MBK

 

(inclusief € 25,00 administratiekosten)

per cursus€ 850,-
Overheadkosten (kosten CPION)per CPION Diploma€ 175,-
Totaal kosten MBK-cursusexclusief boeken€1025,-

In combinatie met PsBK:

Cursuskosten MBK + PSBK

 

(inclusief € 25,00 administratiekosten)

€ 1250,-
Overheadkosten (kosten CPION)2 diploma’s€ 350,-
Totale kosten MBK+PSBK cursus€ 1600,-

Instituut CAM is sinds december 2010 opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en is daarmee vrijgesteld van btw.

Bijkomende kosten

Kosten verplichte studieboeken*Gemiddeld voor deze cursus€ 250,-

* Het benodigde werkboek dient op eigen kosten aangeschaft te worden en kan worden besteld via www.studystore.nl

De opleidingskosten zijn veelal aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Ook zijn er uitkeringsinstanties en/of gemeenten die incidenteel subsidies verlenen. Indien gewenst, kunnen zij hierover meer informatie verstrekken. Gespreide betaling van de kosten is in overleg mogelijk mits de MBK+PSBK in combinatie wordt afgenomen.

 

Waarom kies je voor Instituut CAM

  • Meerdere instapmomenten mogelijk
  • Individuele opleidingstrajecten mogelijk
  • Persoonlijke leerweg en ontwikkeling centraal
  • Veel Praktijklessen met elk jaar een eigen
    docent
  • 100% slagingspercentage
  • De opleidingen CAM-therapeut, Eigen Vakdiscipline (Energetische Therapie), MBK en PSBK zijn CPION geaccrediteerd en benoemd als registeropleiding

Het doel van Instituut CAM is om het Complementary and Additive Medicine (CAM) domein te verbinden met het reguliere onderwijs. Hierbij is spiritualiteit onmisbaar.

Download - Les 1-Voeding

 

 

In deze les leer je veel over voeding en voedingstoffen. Ben je geintresseerd?

 

Schrijf je in en ontvang elke keer een nieuwe les wanneer deze gepubliceerd wordt. 

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.