Opleiding medische basiskennis

 

Verbinden met het reguliere onderwijs

Medische Basiskennis

Voor wie is dit bedoeld?

Medische Basiskennis (MBK) is vereist wanneer je de wens hebt om een professioneel therapeut te worden. Tegenwoordig is dit diploma eveneens benodigd om te voldoen aan de opleidingscriteria van de zorgverzekeraars, voordat behandelingen in aanmerking komen voor een vergoeding. Hierover wordt hierna meer uitgelegd. De doelgroep van deze bijscholing betreft zowel de startbekwame, als ervaren en excellente therapeut. Bij ‘startbekwaam’ wordt verwacht dat er enige voorkennis van Medische Basiskennis aanwezig is.

Met behulp van de Medische Basiskennis leer je onder andere hoe je een totaalbeeld van je cliënten vormt. Ook het vaststellen en behandelen van hun eventuele medische klachten komen hierbij aan bod.  De scholing bestaat onder andere uit de onderdelen anatomie, fysiologie, pathologie en basale psychosociale basiskennis.

Flexroute
Heb je in het verleden al eens een opleiding gedaan op het gebied van Medische Basiskennis, dan ben je van harte welkom bij dit traject. Bij de FLEX route is de lesstof gebundeld in een werkboek en de docent, je coach. Je hebt geen lange dagen gevuld met uren hoorcollege, maar gaat proactief aan de slag. Jij bepaalt zelf de doorlooptijd van de studie. De docent (je ‘coach’) bepaalt uiteindelijk of je de eindtermen hebt behaald. Wanneer je de Medische Basis Kennis succesvol hebt afgerond, ontvang je een door CPION erkend diploma.

Competenties

Het doel van de scholing Medische Basiskennis is het aanleren van reguliere, medische wetenschap basiskennis aan professioneel therapeuten. Wanneer de therapeut de Medische Basiskennis feitelijk én begripsmatig beheerst, dient hij of zij een correcte inschatting te kunnen maken van klachten van cliënten. Hij of zij heeft het inzicht om te signaleren of deze klachten een daadwerkelijk probleem kunnen vormen en kan (indien nodig) de patiënt adequaat voorzien van een verwijzing. Natuurlijk is het van groot belang dat de therapeut cliënt-veilig werkt en goed kan communiceren met zowel cliënten -in begrijpelijke termen-, als collegae binnen de gezondheidszorg in medische termen.

Deelnemers ontvangen, nadat zij hebben voldaan aan alle toets criteria, een CPION-diploma welke voldoet aan de PLATO (Platform Onderwijs, Opleiding en Organisatie) eindtermen.

Programma

Tijdens de module Medische Basiskennis (MBK) leer je meer over de (basis) elementen van het menselijk lichaam, zoals de structuren en functies. Deze bijscholing is essentieel om een betrouwbaar totaalbeeld van je cliënten te kunnen vormen, eventuele klachten te herkennen en te verklaren en je cliënten effectief te kunnen helpen. De module Medische Basiskennis bestaat onder andere uit de onderdelen basale anatomie/fysiologie en pathologie.

Data en lesmomenten

De lessen worden verzorgd door diverse docenten. Dit zijn de ‘coaches’, artsen en/of psychologen. Een keer per twee weken op de vrijdag (uitgezonderd vakanties en feestdagen) zijn er lesdagen gepland van 09.30 tot 16.30 uur. Deze vinden plaats aan de Koningsweg 2 in Utrecht. Iedere eerste vrijdag van de maand start er een nieuwe groep (waarbij het aantal deelnemers onbeperkt is). De lessen vinden in de periode september tot en met juni plaats.

De zorgverzekeraars en CPION vereisen 100 contacturen alvorens je het MBK diploma ontvangt. Deze uren dien je zelf bij te houden op het controleformulier.

 

Kosten

Cursuskosten MBK

  € 1000,-
Overheadkosten (kosten CPION) CPION Diploma € 175,-

Inschrijfgeld

Totaal kosten MBK-cursus

 

exclusief boeken

€ 100,-

€1275,-

In combinatie met PsBK:

Cursuskosten MBK + PSBK

  € 1800,-
Overheadkosten (kosten CPION) 2 diploma’s € 350,-

Inschrijfgeld

Totale kosten MBK+PSBK cursus

 

€ 100,-

€ 2250,-

Instituut CAM is sinds december 2010 opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en is daarmee vrijgesteld van btw.

Bijkomende kosten

Kosten verplichte studieboeken* Gemiddeld voor deze cursus € 100,-

De opleidingskosten zijn tot en met december 2021 veelal aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Per 2022 komt het STAP-budget hiervoor in de plaats. Instituut CAM  behoort tot de geoormerkte opleidingen, zie ook verder op onze website. Ook zijn er uitkeringsinstanties en/of gemeenten die incidenteel subsidies verlenen. Indien gewenst, kunnen zij hierover meer informatie verstrekken. Gespreide betaling van de kosten is in overleg mogelijk mits de MBK+PSBK in combinatie wordt afgenomen.

 

Download - Les 1-Voeding

 

 

In deze les leer je veel over voeding en voedingstoffen. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les 1- Medische Basiskennis

 

 

In deze les leer je veel over gezondheid en ziekte. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les 2 -Medische Basiskennis

 

 

In deze les leer je veel over bloed en het lymfestelsel. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les4 -Werken met Energieën

 

 

In deze les leer je werken met energieën Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Naslagwerk -Psychologische benaderingswijze

 

 

In deze les leer je psychologische benaderingswijze. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les5 -Bewegingsstelsel

 

 

In deze les leer je werken meer over het bewegingsstelsel.

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les 6 -Hart en vaarstelsel

 

 

In deze les leer je werken over hart en vaatstelsel. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Ademhalingsstelsel

 

 

In deze les leer je werken met energieën Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Nierstelsel

 

 

In deze les leer je werken meer over het nierstelsel. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Ontwikkelingspsychologie

 

 

In deze les leer je over ontwikkelingspsychologie. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Veroudering en sterven

 

 

In deze les leer je je over veroudering en sterven. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Testland

 

 

In deze les leer je over testland. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les4 -Werken met Energieën

 

 

In deze les leer je werken met energieën Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Etherische oliën

 

 

In deze les leer je je over etherische oliën. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Kinesiologie

 

 

Kinesiologie Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.