Opleiding Natuurgenees­kundige therapie

 

Verbinden met het reguliere onderwijs

Wat is natuurgeneeskundige therapie?

Als natuurgeneeskundige therapeut stel je niet de ziekte van de cliënt centraal, maar het vermogen van het lichaam om zichzelf te genezen. Met jouw kennis en holistische benadering en eventuele ondersteunende medicatie, geef je het lichaam van je cliënt weer een duwtje richting de fel begeerde gezondheid, een proces dat veel voldoening geeft aan zowel cliënt als behandelaar. In de complementaire geneeskunde hanteren we het uitgangspunt dat klachten en ziekten het gevolg zijn van blokkades waardoor afvalstoffen zich in ons lichaam ophopen en zo hun schadelijke werk kunnen doen. Als natuurgeneeskundige therapeut help je die blokkades weg te nemen. Je maakt daarbij gebruik van methoden en middelen die de natuur ons biedt. Daarbij kun je denken aan bijvoorbeeld extracten van planten en kruiden, massage, ademhalingsoefeningen en therapie die specifiek gebruik maken van gerichte voeding.

 

Voor wie is deze opleiding?

Als je natuurgeneeskundige therapeut wilt worden en daarmee mensen wil gaan helpen, is deze opleiding bij uitstek de goede keuze. Je hebt bijvoorbeeld al eerder een opleiding gevolgd die raakt aan de (natuur)geneeskunde of (para)geneeskunde. We hebben de opleiding zo opgezet dat die bij uitstek geschikt is als je een ‘zij-instromer’ bent. Uiteraard verwachten we dat je nieuwsgierig en leergierig van aard bent en dat je je echt wilt verdiepen in de natuurgeneeskunde. Bovendien wil je snel en praktisch aan de slag. Dat treft dan goed: wij hebben deze opleiding opgedeeld in afgeronde themadagen, zodat je na elke lesdag het geleerde in de praktijk kunt toepassen.

 

Docenten Natuurgeneeskundige Therapie

De docenten van de opleiding Natuurgeneeskundige Therapeut hebben veel ervaring, zowel op hun eigen vakgebied als in het les geven. Ze zijn bevlogen, enthousiast en nieuwsgierig daardoor is het lesprogramma altijd actueel. Ze sluiten aan bij de leervragen van de studenten en zijn client-centered in hun denken en handelen. Zij zorgen ervoor dat alles wat de student op een dag leert meteen toepasbaar is in de praktijk. Dat geeft een mooie eenheid, ondanks de enorme diversiteit.

Melanie Gerdes – Natuurgeneeskunde (theorie & praktijk)
Danielle Kempers – Lichaamsgericht Werk, Bach remedies, Fyto
Tjitske Mehagnoul – Therapeutische vorming 2e, 3e en 4e jaar
Ellen Roggeband /  Nico Huitema – MBK
Hans de Vries, – Afstuderen
Josephine Wessels-Duka – Voeding, Stage, Intervisie en Supervisie
Luciënne Groniger – Iriscopie
Karin Hermelink – PSBK 
Willemijn Mehagnoul – Starten eigen praktijk
Wim Donders & Inge van de Vorst – Communicatie 1e jaar

Opleiding en competenties

Tijdens deze driejarige opleiding verdiep je je vanaf de eerste cursusdag in het thema gezondheid en hoe je die kunt blijven bevorderen. Dat is dus een wezenlijk andere benadering dan de aandacht richten op ziekte. Je leert gezondheid van je cliënt te beoordelen aan de hand van lichaamsgerichte diagnostiek, voeding en gedrag. Je leert ook aansluiten bij en afstemmen op de behoefte van je cliënt en leert de keuzes die je maakt in je behandelwijze te onderbouwen.

De opleiding is gestoeld op thema-onderwijs en jouw eigen persoonlijke leerweg. Per opleidingsdag stellen we één thema centraal, waarmee je in de praktijk direct aan de slag kunt. Therapeutische vorming en theoretische kennis bieden we integraal aan, waarbij leerwerkplekken een belangrijke rol spelen.

Het onderwijsprogramma staat op drie belangrijke pijlers:

 1. Het signaleren volgens de fase van Reckeweg en de methode van de 7-staps diagnose;
 2. De holistische benadering van de cliënt, waarbij wordt gezocht naar de oorzaak van de klacht of ziekte;
 3. Verschillende visies in de natuurgeneeskunde, onder andere de 4 natuurkwaliteiten.

Tijdens de opleiding ontwikkel je stapsgewijs de volgende competenties:

 1. In het eerste jaar leer je uitgebreide anamneses afnemen;
 2. In het tweede jaar kun je beginnen met je eigen praktijk onder supervisie van docenten van opleiding;
 3. In het derde jaar bouw je je examendossier op en rond je je basiskennis af;
 4. In het vierde jaar (optioneel) voer je een onderzoek uit met een door jouzelf gekozen thema onder leiding van een opdrachtgever om je netwerk op te bouwen en/of te versterken. Je volgt daarnaast masterclasses om je vakkennis te verdiepen. Vervolgens kun je lid worden van de beroepsverzekering, waardoor je consulten (deels) vergoed kunnen worden.

Lesprogramma

De opleiding Natuurgeneeskunde is praktijkgericht en rond je af in drie jaar. Je studeert na drie jaar af als start bekwame therapeut en je bent klaar om je eigen praktijk te starten.
Hoe dat kan? In plaats van je heel veel casuïstiek in de opleiding laat maken wordt er van je verwacht dat je de casuïstiek/ clientbehandeling in de thuissituatie kunt uitvoeren.
Je brengt je ervaring tijdens de les in en de vragen die je hebt, worden door de docent tijdens de les beantwoord. Zo doe je al vroeg in de opleiding praktijkervaring op. Hoe meer je thuis oefent hoe beter je het vak onder de knie krijgt.
Zelfstudie uren is dan ook afhankelijk van de tijd die je zelf in de studie steekt.

Je kunt ervoor kiezen het vierde jaar te volgen. Hier leer je samen te werken met de reguliere zorg, je doet een onderzoek en je volgt masterclasses. Met deze verdiepende lessen word je opgeleid tot vakbekwame therapeut. (240 EC). Hiermee voldoe je aan alle eisen van de beroepsverenigingen en ben je vrijgesteld van BTW afdracht.


Tijdens deze mooie driejarige opleiding Toegepase Natuurgeneeskundige Therapie verdiep je je met name in de vakken Natuurgeneeskunde, Iriscopie, Voeding, Bachbloesem, Fytotherapie, Lichaamsgericht Werk en Studieloopbaanbegeleiding.

Deze vakken verrijk je tijdens de opleiding met stage, intervisie, supervisie en de vakken Medische Basiskennis, Psychosociale Basiskennis, Starten Eigen Praktijk en Onderzoek.

 Na het succesvol afronden van de opleiding beschik je over de volgende diploma’s:

 • Diploma CPION – Medische Basiskennis;
 • Diploma CPION – Psychosociale Basiskennis;
 • Diploma Instituut CAM – Toegepaste Natuurgeneeskundige Therapie.

Als je meer informatie wilt over het programma van de Opleiding Natuurgeneeskundige Therapie, neem dan contact met ons op.

Data/lesuren

De opleiding telt drie cursusjaren met elk 22 lesdagen. De cursusdagen vinden plaats in Utrecht op zaterdagen. De lestijden zijn van half tien tot half vijf. Elke lesdag heeft drie pauzemomenten. Als je meer informatie wilt over de data en de lesmomenten van de Opleiding Toegepaste Natuurgeneeskundige Therapie, neem dan contact met ons op.

Toelating

De opleiding is bij uitstek geschikt voor mensen die al eerder een opleiding hebben gevolgd die raakt aan de (natuur)geneeskunde of (para)geneeskunde. De opleiding is door zijn opzet bij uitstek geschikt als je een ‘zij-instromer’ bent. Als je twijfelt of je vooropleiding voldoende is om de Opleiding Toegepaste Natuurgeneeskundige Therapie succesvol te kunnen doorlopen, neem dan contact met ons op. In een gesprek kunnen we dan samen bekijken hoe je je doelen kunt verwezenlijken.

Kosten

Oriëntatiegesprek                                                                 kosteloos
Inschrijfgeld / nieuwe studenten (eenmalig)                         € 100,00
Collegegeld per studiejaar                                                   € 2.550,00
Studiebegeleidingsgesprekken                                            inbegrepen
Interne stagedagen                                                              inbegrepen
Examengeld 4e jaar                                                              € 450,00

Voor boeken en leermiddelen van de gehele vierjarige opleiding moet je rekenen op ongeveer €1.000. Verder hoef je geen  bijkomende studiekosten per studiejaar te verwachten.

Als je meer informatie wilt over de kosten van de Opleiding Natuurgeneeskundige Therapie, neem dan contact met ons op.

Waarom kies je voor Instituut CAM

 • Instroommomenten mogelijk
 • Individuele opleidingstrajecten mogelijk
 • Persoonlijke leerweg en ontwikkeling centraal
 • Veel Praktijklessen met elk jaar een eigen
  docent
 • De opleidingen CAM-therapeut, Eigen Vakdiscipline (Energetisch Therapeut), MBK en PSBK zijn CPION geaccrediteerd en benoemd als registeropleiding

Het doel van Instituut CAM is om het Complementary and Additive Medicine (CAM) domein te verbinden met het reguliere onderwijs. Hierbij is spiritualiteit onmisbaar.

Download - Les 1-Voeding

 

 

In deze les leer je veel over voeding en voedingstoffen. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les 1- Medische Basiskennis

 

 

In deze les leer je veel over gezondheid en ziekte. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les 2 -Medische Basiskennis

 

 

In deze les leer je veel over bloed en het lymfestelsel. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les4 -Werken met Energieën

 

 

In deze les leer je werken met energieën Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Naslagwerk -Psychologische benaderingswijze

 

 

In deze les leer je psychologische benaderingswijze. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les5 -Bewegingsstelsel

 

 

In deze les leer je werken meer over het bewegingsstelsel.

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les 6 -Hart en vaarstelsel

 

 

In deze les leer je werken over hart en vaatstelsel. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Ademhalingsstelsel

 

 

In deze les leer je werken met energieën Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Nierstelsel

 

 

In deze les leer je werken meer over het nierstelsel. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Ontwikkelingspsychologie

 

 

In deze les leer je over ontwikkelingspsychologie. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Veroudering en sterven

 

 

In deze les leer je je over veroudering en sterven. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Testland

 

 

In deze les leer je over testland. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les4 -Werken met Energieën

 

 

In deze les leer je werken met energieën Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Etherische oliën

 

 

In deze les leer je je over etherische oliën. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.