Opleiding Toegepaste Natuurgeneeskundige Therapie

Voor wie is deze opleiding bedoeld?

Je wilt graag mensen helpen en waarom wachten tot na de opleiding als je tijdens de opleiding al veel voor anderen kunt betekenen. Deze opleiding Toegepaste Natuurgeneeskundige Therapie is bedoeld voor nieuwe studenten en studenten die al eerder een opleiding hebben gevolgd maar niet hebben afgerond; Zij-instromers (= een verkort traject).
In deze studie word je opgeleid tot Natuurgeneeskundig Therapeut. Vanaf dag 1 leer je over gezondheid en hoe je deze kunt verbeteren en kunt blijven verbeteren. Dit is een wezenlijke andere benadering dan dat je de ziekte centraal zet en alles leert over ziektes. Je leert hoe je de gezondheid kunt beoordelen aan de hand van lichaamsgerichte diagnostiek, voeding- en gedragskeuzes, wat er nodig is om de gezondheid op peil te houden én wat je kunt doen om gezondheid te verbeteren. Je sluit aan bij de behoefte van de cliënt en weet onderbouwde keuzes te maken in de behandelingen die je toepast.

Dit is de enige opleiding die uitgaat van thema onderwijs en de persoonlijke leerweg van de student; Per dag staat één thema centraal waardoor je direct aan de slag kunt in de praktijk. Kennis en therapeutische vorming worden integraal aangeboden.  Leerwerkplekken in het werkveld vormen een onderdeel van het leertraject.

Centraal in het onderwijsaanbod staat:
o Het signaleren volgens de fase van Reckeweg en de Methode: 7 stap diagnose.
o De holistische benadering van de cliënt waarbij men zoekt naar de oorzaak van de ziekte/klacht.
o Verschillende visies in de natuurgeneeskunde, o.a. de 4 natuurkwaliteiten.

Hoe is de opleiding Toegepaste Natuurkundige Therapie opgebouwd:
Je kan na het eerste jaar uitgebreide anamneses afnemen.
Je kan in het tweede jaar starten met een eigen praktijk onder supervisie van docenten van de opleiding.
Je bouwt in het derde jaar het examendossier op waardoor je je basiskennis hebt afgerond.
Je voert in het vierde jaar een onderzoek uit met een door jou gekozen thema o.l.v. een opdrachtgever om je netwerk op te bouwen of te versterken. Ook ontvang je masterclasses waarbij per vak de verdieping ingaat.

En je kunt  lid worden van de beroepsvereniging waardoor je consulten onder de aanvullende verzekering ook (deels) vergoed worden.

Waarom kiezen voor deze opleiding? Je wilt je verdiepen in de natuurgeneeskunde en je wilt graag mensen helpen.  Waarom wachten tot na de opleiding terwijl je tijdens de opleiding al veel voor anderen kunt betekenen. Onder bekwame begeleiding van docenten leer je hoe je een anamnese uitvoert. De opleiding Toegepaste Natuurgeneeskundige therapie geeft les in themadagen. Hierdoor ben je na elke lesdag in staat het geleerde in de praktijk toe te passen.

Themadagen:

Instituut CAM gaat ervan uit dat elke student uniek is. Door het lesgeven in thema dagen staat één thema centraal. Bijvoorbeeld Voeding: voeding voor kinderen/ ouderen etc. Voordeel is dat je je maar voor één les hoeft voor te bereiden waarin je helemaal wordt ondergedompeld in de stof. Bijkomend voordeel is dat eerder behaalde kennis makkelijk leidt tot eventuele vrijstellingen.  Voor studenten die in het verleden al eerder een opleiding zijn gestart maar niet hebben kunnen afmaken heeft Instituut CAM persoonlijke routes ontwikkeld. Het is zeer de moeite waard om een persoonlijk gesprek aan te vragen om in aanmerking te komen voor een verkort traject. (afhankelijk van de voorkennis > 2 jaar)

Instituut CAM is in het bezit van een kwaliteitskeurmerk (NRTO) en bezig 4 CPION accreditaties.

Contact

Mocht je nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen je graag en denken met je mee.

 

Direct meer informatie over een Opleiding?