Opleiding Natuurgeneeskundig therapeut

 

Verbinden met het reguliere onderwijs

Wat is toegepaste natuurgeneeskundige therapie?

Als natuurgeneeskundig therapeut stel je niet de ziekte van de cliënt centraal, maar het vermogen van het lichaam om zichzelf te genezen. Met jouw kennis en holistische benadering en eventuele ondersteunende medicatie, geef je het lichaam van je cliënt weer een duwtje richting de fel begeerde gezondheid, een proces dat veel voldoening geeft aan zowel cliënt als behandelaar. In de complementaire geneeskunde hanteren we het uitgangspunt dat klachten en ziekten het gevolg zijn van blokkades waardoor afvalstoffen zich in ons lichaam ophopen en zo hun schadelijke werk kunnen doen. Als natuurgeneeskundig therapeut help je die blokkades weg te nemen. Je maakt daarbij gebruik van methoden en middelen die de natuur ons biedt. Daarbij kun je denken aan bijvoorbeeld extracten van planten en kruiden, massage, ademhalingsoefeningen en therapie die specifiek gebruik maken van gerichte voeding.

 

Voor wie is deze opleiding?

Als je natuurgeneeskundig therapeut wilt worden en daarmee mensen wil gaan helpen, is deze opleiding bij uitstek de goede keuze. Je hebt bijvoorbeeld al eerder een opleiding gevolgd die raakt aan de (natuur)geneeskunde of (para)geneeskunde. We hebben de opleiding zo opgezet dat die bij uitstek geschikt is als je een ‘zij-instromer’ bent. Uiteraard verwachten we dat je nieuwsgierig en leergierig van aard bent en dat je je echt wilt verdiepen in de natuurgeneeskunde. Bovendien wil je snel en praktisch aan de slag. Dat treft dan goed: wij hebben deze opleiding opgedeeld in afgeronde themadagen, zodat je na elke lesdag het geleerde in de praktijk kunt toepassen.

Docenten

U kunt al onze docenten vinden op de docenten pagina.

Opleiding en competenties

Tijdens deze vierjarige opleiding verdiep je je vanaf de eerste cursusdag in het thema gezondheid en hoe je die kunt blijven bevorderen. Dat is dus een wezenlijk andere benadering dan de aandacht richten op ziekte. Je leert gezondheid van je cliënt te beoordelen aan de hand van lichaamsgerichte diagnostiek, voeding en gedrag. Je leert ook aansluiten bij en afstemmen op de behoefte van je cliënt en leert de keuzes die je maakt in je behandelwijze te onderbouwen.

 De opleiding is gestoeld op thema-onderwijs en jouw eigen persoonlijke leerweg. Per opleidingsdag stellen we één thema centraal, waarmee je in de praktijk direct aan de slag kunt. Therapeutische vorming en theoretische kennis bieden we integraal aan, waarbij leerwerkplekken een belangrijke rol spelen.

 Het onderwijsprogramma staat op drie belangrijke pijlers:

 1. Het signaleren volgens de fase van Reckeweg en de methode van de 7-staps diagnose;
 2. De holistische benadering van de cliënt, waarbij wordt gezocht naar de oorzaak van de klacht of ziekte;
 3. Verschillende visies in de natuurgeneeskunde, onder andere de 4 natuurkwaliteiten.

 Tijdens de opleiding ontwikkel je stapsgewijs de volgende competenties:

 1. In het eerste jaar leer je uitgebreide anamneses afnemen;
 2. In het tweede jaar kun je beginnen met je eigen praktijk onder supervisie van docenten van opleiding;
 3. In het derde jaar bouw je je examendossier op en rond je je basiskennis af;
 4. In het vierde jaar voer je een onderzoek uit met een door jouzelf gekozen thema onder leiding van een opdrachtgever om je netwerk op te bouwen en/of te versterken. Je volgt daarnaast masterclasses om je vakkennis te verdiepen. Vervolgens kun je lid worden van de beroepsverzekering, waardoor je consulten (deels) vergoed kunnen worden.

Lesprogramma

Tijdens deze mooie vierjarige opleiding Toegepase Natuurgeneeskundige Therapie verdiep je je met name in de vakken Natuurgeneeskunde, Iriscopie, Voeding, Bachbloesem, Fytotherapie, Lichaamsgericht Werk en Studieloopbaanbegeleiding.

Deze vakken verrijk je tijdens de opleiding met stage, intervisie, supervisie en de vakken Medische Basiskennis, Psychosociale Basiskennis, Starten Eigen Praktijk en Onderzoek.

 Na het succesvol afronden van de opleiding beschik je over de volgende diploma’s:

 • Diploma CPION – Medische Basiskennis;
 • Diploma CPION – Psychosociale Basiskennis;
 • Diploma Instituut CAM – Toegepaste Natuurgeneeskundige Therapie.

 Als je meer informatie wilt over het programma van de Opleiding Toegepaste Natuurgeneeskundige Therapie, neem dan contact met ons op.

Data/lesuren

De opleiding telt vier cursusjaren met elk 25 lesdagen. De cursusdagen vinden plaats in Utrecht op zaterdagen. De lestijden zijn van half tien tot half vijf. Elke lesdag heeft drie pauzemomenten. Als je meer informatie wilt over de data en de lesmomenten van de Opleiding Toegepaste Natuurgeneeskundige Therapie, neem dan contact met ons op.

 Toelating

De opleiding is bij uitstek geschikt voor mensen die al eerder een opleiding hebben gevolgd die raakt aan de (natuur)geneeskunde of (para)geneeskunde. De opleiding is door zijn opzet bij uitstek geschikt als je een ‘zij-instromer’ bent. Als je twijfelt of je vooropleiding voldoende is om de Opleiding Toegepaste Natuurgeneeskundige Therapie succesvol te kunnen doorlopen, neem dan contact met ons op. In een gesprek kunnen we dan samen bekijken hoe je je doelen kunt verwezenlijken.

 Kosten

Oriëntatiegesprek                                                                 kosteloos

Inschrijfgeld / nieuwe studenten (eenmalig)                         € 100,00
Collegegeld per studiejaar                                                   € 2550,00
Examengeld 4e jaar                                                              € 450,00
Praktijkweekend  (facultatief)                                                € 299,00

Voor boeken en leermiddelen van de gehele vierjarige opleiding moet je rekenen op ongeveer €1000. Verder hoef je geen  bijkomende studiekosten per studiejaar te verwachten.

Als je meer informatie wilt over de kosten van de Opleiding Toegepaste Natuurgeneeskundige Therapie, neem dan contact met ons op.

Waarom kiest u voor Instituut CAM

 • Meerdere instapmomenten mogelijk
 • Individuele opleidingstrajecten mogelijk
 • Persoonlijke leerweg en ontwikkeling centraal
 • Veel Praktijklessen met elk jaar een eigen
  docent
 • 100% slagingspercentage
 • De opleidingen CAM-therapeut, Eigen Vakdiscipline (Energetische Therapie), MBK en PSBK zijn CPION geaccrediteerd en benoemd als registeropleiding

Het doel van Instituut CAM is om het Complementary and Additive Medicine (CAM) domein te verbinden met het reguliere onderwijs. Hierbij is spiritualiteit onmisbaar.

Onze studenten vertellen

Marc van Leeuwen

"Net als de andere opleidingen van instituut CAM gaat mijn opleiding tot Natuurgeneeskundig therapeut verder dan opleiden. Het gaat niet alleen over de opleiding zelf maar ook het combineren van het CAM veld met de reguliere zorg, dat steeds meer geaccepteerd wordt."

Loes van der Haar

"Ik rond mijn studie binnenkort af bij Instituut CAM. Ik heb er een goed gevoel over. De docenten zijn hele hartelijke en enthousiaste mensen, die graag met de student meedenken. Ik heb er vertrouwen in dat ik mijn laatste jaar met plezier kan afronden."

Jacqueline

"Op het Instituut C.A.M. krijg je niet alleen een dijk van een opleiding, maar kun je na het behalen van je diploma deel uitmaken van een gepassioneerde groep geaccrediteerde therapeuten en kun je jezelf eveneens aansluiten bij de Federatie CAM."