Omscholing tot CAM Therapeut

Voor wie?

De Omscholing tot CAM Therapeut van Instituut CAM is voor therapeuten die hun vakmanschap als (vol-)waardig beroep beschouwen, zij vergoedingen van zorgverzekeraars willen blijven ontvangen. Daarnaast levert de omscholing 240 studiepunten op waardoor een BTW-vrijstelling mogelijk is.

De Omscholing tot CAM Therapeut resulteert in een diploma “CAM Therapeut, eigen vakdiscipline”.

Waarom dit traject?

De huidige ontwikkelingen omtrent het beroep van de therapeut gaan enorm snel. Een nieuwe wetgeving vereist een diploma gelijk aan 240 studiepunten (EC, European Credits) en ook de zorgverzekeraars zijn kieskeuriger geworden. Zij verlangen tegenwoordig een door CPION en/of SNRO geaccrediteerde opleiding MBK en/of PSBK. Voldoe je als therapeut niet aan deze eisen, dan worden consulten bij jouw praktijk niet vergoed aan de cliënt.

Met het doorlopen van dit traject, ben jij als therapeut klaar voor de toekomst.

Direct meer informatie over een Opleiding?