Positieve Gezondheid Zorgverlener

 

De ontwikkelingen in de huidige zorg gaan snel. WHO: ‘Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’.

Positieve Gezondheid Zorgverlener is een nieuw beroep in Nederland.

De nieuwe zorgverlener die vanuit positieve gezondheid met een eigen vak-specialisme werkt waarbij je naast de klachten óók de oorzaak van de klacht in kaart brengt.
Positieve Gezondheid Zorgverlening is een integrale benadering van de zorg en gezondheid van de cliënt. De nadruk wordt gelegd op gezondheid, gedrag en preventie i.p.v. zorg en ziekte.

Als Positieve Gezondheid Zorgverlener ben je breed opgeleid en al actief in het zorg- en hulpverleningsveld en ben je in staat de cliënt te begeleiden bij het voeren van eigen regie van zijn gezondheid.
Je behandelt cliënten vanuit je eigen praktijk waarbij je de gezondheid van de cliënt stimuleert. Dat gebeurt mede door middel van Leefstijlzorgteams.
(www.zorgeloos.nl)

Positieve Gezondheid Zorgverleners hebben een diploma op basis van een vierjarige opleiding op hbo-niveau en hebben kennis op het gebied van Positieve Gezondheid en leefstijl. Daarnaast zijn ze geschoold in communiceren met artsen en hebben kennis over complementaire veld en het werken in Leefstijlzorgteams.

Waarom dit nieuwe beroep?
Het werkveld is in beweging. Wij ervaren allemaal dat de zorg- en hulpverlening om ons heen verandert. Veelvuldige opmerkingen zijn van zowel zorgverzekeraars: ‘op termijn niet meer betaalbaar’ als diverse artsen: ‘ik moet te vaak zeggen dat ik iemand niet meer kan helpen’, maakt het nodig om hierop antwoorden te vinden. Daarnaast groeit de laatste jaren het bewustzijn dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen gezondheid. Ook de Wereld gezondheidsraad heeft het volgende in zijn definitie gesteld: ‘Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’. Dit nieuwe uitgangspunt vertaalt zich in leefstijl en ‘positieve gezondheid’. Wij anticiperen met deze opleiding op een veranderende gezondheidsomgeving.

Voor wie is deze opleiding?

Deze opleiding is geschikt voor alle zorgverleners die met een MBO 4*, HBO of WO achtergrond hebben en die kennis willen hebben over Positieve Gezondheid, Leefstijl en praktisch aan de slag wil in een eigen praktijk. 

 

Docenten

Onze docenten van de opleiding Positieve Gezondheid Zorgverlener hebben ervaring, zowel op hun eigen vakgebied als in het les geven. kunnen ze mooie praktijkvoorbeelden in de les meenemen.

Karin Hermelink
Chantal SIebenheller
Tjitske Mehagnoul

 

Opleiding en competenties

Positieve Gezondheid Zorgverleners moeten voldoen aan de eisen van de Beroepsorganisatie PGZ (BPGZ)
conform het profiel van de PG-zorgverlener. Hiervoor heeft de BPGZ een eigen unieke AGB-code door Vektis toegekend gekregen, waarmee de PG-zorgverlener als nieuw beroep in het zorgveld is erkend. Met deze AGB-code kan alleen de BPGZ de unieke en erkende PGZ licentie verlenen aan haar leden.

De opleiding Positieve Gezondheid Zorgverlener is door Instituut CAM ontwikkeld in samenspraak met
Beroepsorganisatie Positieve Gezondheid Zorgverleners en Zorgeloos.nl

Je sluit de opleiding af met een certificaat ‘Positieve Gezondheid Zorgverlener’. Na je afstuderen heb je kennis van Positieve Gezondheid, Leefstijl en preventie en kan je adequaat doorverwijzen naar zowel diverse reguliere als aanvullende zorgverleners. Je bent al bekwaam in je eigen vakdiscipline en weet deze te verbinden met andere zorgverleners. Zo kan je de huisarts ontlasten bij zijn werkzaamheden en bent in staat SOLK cliënten (Somatisch Onverklaarbare Lichamelijke Klachten) te begeleiden in het vinden van een evenwicht in hun leven. Je verdiept je in belangrijke thema’s, zoals gezond leven, gezonde gewoontes, coaching, je eigen gedragscompetenties, praktijk- en bedrijfsvoering.

We zijn er trots op dat we inmiddels naast complementaire therapeuten ook reguliere artsen, fysiotherapeuten en praktijkondersteuners hebben opgeleid. Je krijgt voorlichting op het gebied van Zorgpaden, leefstijlzorgteams en visie en missie Beroepsvereniging PG Zorgverleners. Zo ben je klaar voor de toekomst van het nieuwe zorgbeleid. (VWS)

Wil je meehelpen deze opleiding verder te ontwikkelen? Meld je dan aan bij Gerda Perenboom 06 – 48920165.

Lesprogramma 

Studiegids is nog niet opvraagbaar.

Duur van de opleiding:
De opleiding duurt 9 lesdagen afhankelijk van je vooropleidingen krijg je vrijstellingen.
Er vind een screening plaats of je toelaatbaar bent.

Programma:
Lesdag 1: Portfolio
Lesdag 2: Communiceren met huisartsen
Lesdag 3: Reflectie en coaching
Lesdag 4: Conflicthantering
Lesdag 5: Positieve Gezondheid en Ethiek
Lesdag 6: Complementaire zorg in leefstijlzorgteams
Lesdag 7: Leefstijl en gedrag
Lesdag 8: Onderzoek
Lesdag 9: Assessment

Alle leden dienen te voldoen aan alle eisen van de BPGZ binnen het zorg- en hulpverleningsdomein:
240 EC (HBO-nivo)                                        / zo nee, volg lesdag 1,2,3,4,5,8,9,
Communiceren met huisartsen                      / zo nee, volg lesdag 2
Positieve Gezondheid en Ethiek                    / zo nee, volg lesdag 5
Complementaire zorg in leefstijlzorgteams    / zo nee, volg lesdag 6
Leefstijl en gedrag                                          / zo nee, volg lesdag 7

MBK (geaccrediteerd door CPION / SNRO)  / zo nee, volg FLEX MBK Instituut CAM
PSBK (geaccrediteerd door CPION / SNRO) / zo nee, volg FLEX PSBK Instituut CAM

Leefstijltherapeut Instituut CAM, neem contact op met de BPGZ (info@BPGZ.nl)

 

Data/Lesuren

Data:

9 oktober 2021
Lesdag 1: Portfolio

12 november 2021
Lesdag 2: Communiceren met huisartsen

26 november 2021
Lesdag 3: Reflectie en coaching

10 december 2021
Lesdag 4: Conflicthantering

14 januari 2022
Lesdag 5: Positieve Gezondheid en Ethiek

28 januari 2022
Lesdag 6: Complementaire zorg in leefstijlzorgteams

11 februari 2022
Lesdag 7: Leefstijl en gedrag

25 februari 2022
Lesdag 8: Onderzoek

11 maart 2022
Lesdag 9: Assessment

Lesuren:
09.30 – 16.30 uur

Locatie:
Rode Kruisgebouw
Koningsweg 2
Utrecht

Kosten:
Positieve Gezondheid zorgverlener: € 1125,- (m.u.v. MBK en PSBK – module)
Inschrijfgeld: € 100,-
Inclusief diploma Instituut CAM

Losse dagen: € 125,- per dag

Heb jij je al ingeschreven voor de Conferentie Gezond(heid) centraal op 2 oktober.
Voor leefstijlcoaches, therapeuten en andere zorgverleners die de missie van Positieve Gezondheid Zorgverlener willen omarmen. Een NIEUW beroep in Nederland.

Locatie: Kontakt der Kontinenten Soesterberg
Kosten: € 175,- inclusief koffie, thee en lunch

Programma:
9.30 Inleiding door de dagvoorzitter G. J. Steenbergen
9.45 Menzis; M. Huis in ‘t Veld
11.00 C. Walg; adviseur publieke gezondheid
11.45 M. de Voigt Voorzitter – bestuur Beroepsorganisatie Positieve Gezondheid Zorgverleners
13.15 T. Rietjens; Samenwerken in C Board
14.00 K. Hermelink; Clientreis; Leefstijlzorgteam
15.00 Leefstijlzorgteam: Casuïstiek
16.00 Uitreiking Licentie Positieve Gezondheid Zorgverlener

Kijk voor meer informatie op onze homepage

Download - Les 1-Voeding

 

 

In deze les leer je veel over voeding en voedingstoffen. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les 1- Medische Basiskennis

 

 

In deze les leer je veel over gezondheid en ziekte. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les 2 -Medische Basiskennis

 

 

In deze les leer je veel over bloed en het lymfestelsel. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les4 -Werken met Energieën

 

 

In deze les leer je werken met energieën Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Naslagwerk -Psychologische benaderingswijze

 

 

In deze les leer je psychologische benaderingswijze. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les5 -Bewegingsstelsel

 

 

In deze les leer je werken meer over het bewegingsstelsel.

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les 6 -Hart en vaarstelsel

 

 

In deze les leer je werken over hart en vaatstelsel. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Ademhalingsstelsel

 

 

In deze les leer je werken met energieën Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Nierstelsel

 

 

In deze les leer je werken meer over het nierstelsel. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Ontwikkelingspsychologie

 

 

In deze les leer je over ontwikkelingspsychologie. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Veroudering en sterven

 

 

In deze les leer je je over veroudering en sterven. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Testland

 

 

In deze les leer je over testland. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les4 -Werken met Energieën

 

 

In deze les leer je werken met energieën Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Etherische oliën

 

 

In deze les leer je je over etherische oliën. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Kinesiologie

 

 

Kinesiologie Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.