Opleiding Psychosociale Basiskennis

 

Verbinden met het reguliere onderwijs

Psychosociale Basiskennis flex-traject

Voor wie is dit bedoeld?

De doelgroep van deze bijscholing betreft zowel de startbekwame, als ervaren en excellente therapeut. Bij ‘startbekwaam’ wordt verwacht dat er enige voorkennis van Psychosociale Basiskennis aanwezig is.

Wij zien deze Bij- & Nascholing als een essentieel onderdeel van de opleiding en van jouw algehele ontwikkeling tot professioneel therapeut. Deze opleiding laat jou kennis maken met de verschillende aspecten van het vak. Hiermee wordt de kennis van de volledige opleiding zowel aangevuld als verder uitgediept. De Psychosociale Basiskennis wordt ervaren als een zeer waardevolle toevoeging op de persoonlijke ontwikkeling op energetisch gebied. Tevens geeft de deelname je een mooie gelegenheid om gedurende de contactmomenten te sparren met collega therapeuten, zowel in opleiding als afgestudeerd, en de ervaren docenten. Door met hen ervaringen en ideeën uit te wisselen, verkrijg je informatieve tips vanuit de praktijk en kun je inspiratie opdoen.

Een officieel diploma Psychosociale basiskennis is noodzakelijk om in aanmerking te blijven komen voor vergoedingen vanuit zorgverzekeraars. In opdracht van vijf grote zorgverzekeraars heeft PLATO de eindtermen voor PsBK vastgesteld, waaraan deze bijscholing uiteraard voldoet. Alle therapeuten en coaches, werkzaam in de praktijk, dienen in het bezit te zijn van een diploma van deze opleiding.

Flexroute
Heb je in het verleden al eens een opleiding gedaan op het gebied van Psychosociale Basiskennis, dan ben je van harte welkom bij dit traject. Bij de FLEX route is de lesstof gebundeld in een werkboek en de docent, je coach. Je hebt geen lange dagen gevuld met uren hoorcollege, maar gaat proactief aan de slag. Jij bepaalt zelf de doorlooptijd van de studie. De docent (je ‘coach’) bepaalt uiteindelijk of je de eindtermen hebt behaald. Wanneer je de opleiding PsBK succesvol hebt afgerond, ontvang je een door CPION erkend diploma.

Unieke competenties

Het doel van de opleiding Psychosociale Basiskennis is het aanleren van reguliere, medische wetenschap basiskennis aan professioneel therapeuten. Wanneer de therapeut de Psychosociale Basiskennis feitelijk én begripsmatig beheerst, dient hij of zij een correcte inschatting te kunnen maken van klachten van cliënten. Hij of zij heeft het inzicht om te signaleren of deze klachten een daadwerkelijk probleem kunnen vormen en kan (indien nodig) de patiënt adequaat voorzien van een verwijzing. Natuurlijk is het van groot belang dat de therapeut cliënt-veilig werkt en goed kan communiceren met zowel cliënten -in begrijpelijke termen-, als collegae binnen de gezondheidszorg in medische termen.

Deelnemers ontvangen, nadat zij hebben voldaan aan alle toets criteria, een CPION-diploma welke voldoet aan de PLATO (Platform Onderwijs, Opleiding en Organisatie) eindtermen.

Programma

Tijdens de opleiding Psychosociale Basiskennis (PsBK) leer je meer over de psychische processen en de invloed van de geest op het lichaam. Deze bijscholing is essentieel om een betrouwbaar totaalbeeld van je cliënten te kunnen vormen, eventuele psychische klachten te herkennen en te verklaren en je cliënten effectief te kunnen helpen. De opleiding PsBK bestaat onder andere uit de onderdelen basale anatomie/fysiologie/pathologie, psychologie,
psychiatrie en psychopathologie.

Data en lesmomenten

Startdatum 6 september 2019

De lessen worden verzorgd door diverse docenten. Dit zijn de ‘coaches’, artsen en/of psychologen. Een keer per twee weken op de vrijdag (uitgezonderd vakanties en feestdagen) zijn er lesdagen gepland van 09.30 tot 16.30 uur. Deze vinden plaats aan de Koningsweg 2 in Utrecht. Iedere eerste vrijdag van de maand start er een nieuwe groep (waarbij het aantal deelnemers onbeperkt is).

De zorgverzekeraars en CPION vereisen 100 contacturen alvorens je het PSBK diploma ontvangt. Deze uren dien je zelf bij te houden op het controleformulier.

 

Kosten

Cursuskosten PsBK  (inclusief € 25,00 administratiekosten)Per cursus€ 850,-
Overheadkosten (kosten CPION)Per CPION diploma€ 175,-
Totaal kosten PsBK-cursusExclusief boeken€1025,-

In combinatie met MBK:

Cursuskosten   MBK + PsBK

 

(inclusief € 25,00 administratiekosten)

€ 1250,-
Overheadkosten (kosten CPION)2 diploma’s€ 350,-
Totale kosten MBK+PSBK cursus€ 1600,-

Instituut CAM is sinds december 2010 opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en is daarmee vrijgesteld van btw.

Bijkomende kosten

Kosten verplichte studieboeken*Gemiddeld voor deze cursus€ 250,-

* Het benodigde werkboek dient op eigen kosten aangeschaft te worden en kan worden besteld via www.studystore.nl. 

De opleidingskosten zijn veelal aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Ook zijn er uitkeringsinstanties en/of gemeenten die incidenteel subsidies verlenen. Indien gewenst, kunnen zij hierover meer informatie verstrekken. Gespreide betaling van de kosten is in overleg mogelijk mits de PSBK+MBK in combinatie wordt afgenomen.

Waarom kiest u voor Instituut CAM

  • Meerdere instapmomenten mogelijk
  • Individuele opleidingstrajecten mogelijk
  • Persoonlijke leerweg en ontwikkeling centraal
  • Veel Praktijklessen met elk jaar een eigen
    docent
  • 100% slagingspercentage
  • De opleidingen CAM-therapeut, Eigen Vakdiscipline (Energetische Therapie), MBK en PSBK zijn CPION geaccrediteerd en benoemd als registeropleiding

Het doel van Instituut CAM is om het Complementary and Additive Medicine (CAM) domein te verbinden met het reguliere onderwijs. Hierbij is spiritualiteit onmisbaar.

Onze studenten vertellen

Marc van Leeuwen

"Net als de andere opleidingen van instituut CAM gaat mijn opleiding tot Natuurgeneeskundig therapeut verder dan opleiden. Het gaat niet alleen over de opleiding zelf maar ook het combineren van het CAM veld met de reguliere zorg, dat steeds meer geaccepteerd wordt."

Loes van der Haar

"Ik rond mijn studie binnenkort af bij Instituut CAM. Ik heb er een goed gevoel over. De docenten zijn hele hartelijke en enthousiaste mensen, die graag met de student meedenken. Ik heb er vertrouwen in dat ik mijn laatste jaar met plezier kan afronden."

Jacqueline

"Op het Instituut C.A.M. krijg je niet alleen een dijk van een opleiding, maar kun je na het behalen van je diploma deel uitmaken van een gepassioneerde groep geaccrediteerde therapeuten en kun je jezelf eveneens aansluiten bij de Federatie CAM."