Opleiding Spiritueel Coach

 

Verbinden met het reguliere onderwijs

Opleiding Spiritueel coach

Voor wie is deze opleiding bedoeld?

Veel mensen zijn van mening dat ‘er meer is tussen hemel en aarde’. Maar wát is er nu eigenlijk? Tijdens deze opleiding ga je hiernaar op zoek, wat daadwerkelijk bewezen is en wat er mogelijk zou kunnen zijn. De opleiding Spiritueel Coach geeft je ook inzicht in jouw eigen persoonlijkheid: wie je bent, wat je nodig hebt en wat jou motiveert. De focus ligt op het verwerven van kennis en het ontwikkelen van psychologische deskundigheid om iemand te begeleiden in zijn of haar relatie tot bijzondere menselijke ervaringen en levensvragen. Het onderkennen van gevoeligheid is hierbij essentieel.

Tijdens deze opleiding wordt gewerkt aan een stabiele, theoretische basis waarmee je het werkveld in kunt. In een reflectief leerproces leer je hoe je persoonlijk vorm kunt geven aan een fundamentele verwerking van eigen thema’s en trauma’s. Ook de integratie van biografie, identiteit, levensbeschouwing en de professionele basishouding wordt zorgvuldig behandeld. Tevens wordt er aandacht besteed aan een persoonlijke sterkte/zwakte analyse (in relatie tot het gewenste professioneel/therapeutisch handelen in de beroepspraktijk).

 

Unieke competenties

Deze opleiding is gericht op een daadwerkelijke beroepsuitoefening, maar is ook geschikt voor  geïnteresseerden die graag in hun eigen ontwikkeling blijven verdiepen. Het uitoefenen in het beroepenveld kan zowel in een eigen praktijk (reeds bestaand of nieuw te vestigen), als in het onderwijs of de zorgsector. Je komt in aanraking met mensen die vragen hebben over spiritualiteit, zingevingsvraagstukken en/ of ervaringen die men niet altijd weet te verklaren. Ook kan het zo zijn dat je graag kinderen en/of ouders wil helpen spiritueel weerbaar te zijn en in begrijpelijke taal de zin en onzin van het energetische werkveld te verklaren. De opleiding Spiritueel Coach is een springplank naar een veelzijdige uitoefening.

Programma

Bij deze opleiding staat het verkrijgen van kennis en inzicht in de fundamentele verwerking van eigen thema’s (door middel van permanente zelfreflectie) centraal. De opleiding kent dan ook een hoge mate van zelfonderzoek, maar is niet bedoeld als therapeutische sessies. Waar de therapeut de oorspronkelijk onderliggende problemen onderzoekt, streeft de Spritueel Coach naar het daadwerkelijk samen oplossen van het concrete probleem.

De opleiding bestaat uit drie onderdelen, gericht op het kunnen functioneren als Spiritueel Coach: algemene praktische vorming, beroepsvoorbereidende vorming en de praktijk. Het onderwijs is tevens opgebouwd uit verschillende, losse modulen (zie overzicht elders in deze brochure). Gedurende de opleiding werk je met een logboek. In het logboek worden de eigen aantekeningen en reflectieverslagen opgenomen en verwerkt die voor jouw  ontwikkeling relevant zijn.

De opleiding wordt afgesloten met het inleveren van een finaleverslag waarin je totale proces van het afgelopen jaar wordt beschreven. Hierdoor vormt het verslag een allerlaatste leermoment.

De verschillende modulen van de opleiding zijn als volgt:

Naam module:Aantal lesdagen:
Parapsychologie2
Spiritualiteit2
Training gespreksvoering4
Nieuwetijds kinderen2
Psychiatrie2
Spirituele geloofsovertuigingen4

Data en lesmomenten

Startdatum: oktober/november 2019.

De totale opleidingsduur van de opleiding Spiritueel coach is een jaar.

Alle lesdagen vinden plaats op 16 vrijdagen of  zaterdagen (verspreid over 12 maanden).

 

Kosten

De kosten voor deze opleiding zijn € 1795,00.

Het collegegeld dient bij inschrijving voldaan te worden.

 

Waarom kiest u voor Instituut CAM

  • Meerdere instapmomenten mogelijk
  • Individuele opleidingstrajecten mogelijk
  • Persoonlijke leerweg en ontwikkeling centraal
  • Veel Praktijklessen met elk jaar een eigen
    docent
  • 100% slagingspercentage
  • De opleidingen CAM-therapeut, Eigen Vakdiscipline (Energetische Therapie), MBK en PSBK zijn CPION geaccrediteerd en benoemd als registeropleiding

Het doel van Instituut CAM is om het Complementary and Additive Medicine (CAM) domein te verbinden met het reguliere onderwijs. Hierbij is spiritualiteit onmisbaar.

Onze studenten vertellen

Marc van Leeuwen

"Net als de andere opleidingen van instituut CAM gaat mijn opleiding tot Natuurgeneeskundig therapeut verder dan opleiden. Het gaat niet alleen over de opleiding zelf maar ook het combineren van het CAM veld met de reguliere zorg, dat steeds meer geaccepteerd wordt."

Loes van der Haar

"Ik rond mijn studie binnenkort af bij Instituut CAM. Ik heb er een goed gevoel over. De docenten zijn hele hartelijke en enthousiaste mensen, die graag met de student meedenken. Ik heb er vertrouwen in dat ik mijn laatste jaar met plezier kan afronden."

Jacqueline

"Op het Instituut C.A.M. krijg je niet alleen een dijk van een opleiding, maar kun je na het behalen van je diploma deel uitmaken van een gepassioneerde groep geaccrediteerde therapeuten en kun je jezelf eveneens aansluiten bij de Federatie CAM."