Programma

Bij deze opleiding staat het verkrijgen van kennis en inzicht in de fundamentele verwerking van eigen thema’s (door middel van permanente zelfreflectie) centraal. De opleiding kent dan ook een hoge mate van zelfonderzoek, maar is niet bedoeld als therapeutische sessies. Waar de therapeut de oorspronkelijk onderliggende problemen onderzoekt, streeft de Spritueel Coach naar het daadwerkelijk samen oplossen van het concrete probleem.

De opleiding bestaat uit drie onderdelen, gericht op het kunnen functioneren als Spiritueel Coach: algemene praktische vorming, beroepsvoorbereidende vorming en de praktijk. Het onderwijs is tevens opgebouwd uit verschillende, losse modulen (zie overzicht elders in deze brochure). Gedurende de opleiding werk je met een logboek. In het logboek worden de eigen aantekeningen en reflectieverslagen opgenomen en verwerkt die voor jouw  ontwikkeling relevant zijn.

De opleiding wordt afgesloten met het inleveren van een finaleverslag waarin je totale proces van het afgelopen jaar wordt beschreven. Hierdoor vormt het verslag een allerlaatste leermoment.

De verschillende modulen van de opleiding zijn als volgt:

Naam module:Aantal lesdagen:
Parapsychologie2
Spiritualiteit2
Training gespreksvoering4
Nieuwetijds kinderen2
Psychiatrie2
Spirituele geloofsovertuigingen4