Opleiding therapeut specialist

 

Verbinden met het reguliere onderwijs

Opleiding Therapeut Specialist

Voor wie is deze opleiding bedoeld?

Wil jij je graag verdiepen in een bepaald ziektebeeld en een grotere bijdrage geven aan de complementaire zorg? Ben jij de ondernemer die een boost wil geven aan je eigen praktijk? Geef je dan op voor de opleiding Therapeut Specialist.

Als Therapeut Specialist heb je je verdiept in een specifiek ziektebeeld. Volgens economische wetten geeft het focussen op een ziektebeeld, een boost aan je praktijk. Door je te specialiseren is het communiceren met artsen en ziekenhuizen eenvoudiger en intensiever doordat je dezelfde taal spreekt. Je gaat een grote bijdrage leveren aan de complementaire zorg.
In de opleiding Therapeut Specialist bestudeer je vanuit je eigen vakdiscipline de volgende onderdelen: anatomie, fysiologie, pathologie, farmacie, zelfzorgmiddelen, de werking van geest en lichaam, algemene behandelwijze en specifieke behandelwijze.

Bij de opleiding Therapeut Specialist staat de specialisering van de eigen praktijk centraal.
Je onderzoekt een specifiek ziektebeeld en vandaaruit maak je een behandelplan die breed gedragen wordt en waarbij je verschillende aspecten van de ziekte behandeld. Er wordt vooral gelet op het beschrijven van bijverschijnselen die vaak op therapeutische wijze te behandelen zijn. Ook de grenzen van de therapie en de samenwerking met reguliere gezondheidszorg worden beschreven. Daarnaast zoek je contact met patiëntenverenigingen en Specialist artsen. Je sluit de studie af met een onderzoek.

Na afloop van je studie ontvang je het diploma Therapeut Specialist. (Master degree op het gebied van een ziektebeeld in combinatie met eigen vakdiscipline).
Vooropleiding: HBO-niveau. Toelating door middel van een intakegesprek.

Unieke competenties

De student zal bij de uitvoering van de intake op HBO-niveau:

 • zich mondeling goed kunnen uitdrukken en verwoorden waar hij mee bezig is;
 • in staat is deze in dossiervorm schriftelijke te kunnen uitdrukken;
 • het vermogen zich in denkwijze en gevoelens van anderen te verplaatsen;
 • objectief afstemmen van de eigen onderzoek op de doelen en wensen van de opdrachtgever.

Na het afronden van de opleiding Therapeut Specialist ben je in staat om vanuit een ziektebeeld de cliënt aanvullend te behandelen en te adviseren. Je hebt kennis en vaardigheden op het gebied van de complementaire gezondheid en de Therapeut Specialist kan aan de hand van een verwijsmodel (Tool) andere zorgverleners betrekken bij het behandelplan van de cliënt. Uiteraard alleen met goedkeuring van de cliënt.

De Therapeut Specialist is in staat zijn behandelverslag ter bespreking voor te leggen aan de juiste patiëntenvereniging en daar waar nodig de feedback van de patiëntenvereniging erbij te betrekken.
De Therapeut Specialist is in staat deze kennis zelfstandig te verbreden en te verdiepen en te delen met andere zorgverleners. Hij /zij is in staat onderscheid te maken tussen hoofd- en bijverschijnselen.

Je ontvangt na afronding van opleiding een diploma instituut CAM, Therapeut Specialist onder het keurmerk NRTO.

Programma

De Therapeut Specialist specialiseert zich binnen de eigen beroepsdiscipline en qua kennis binnen andere beroepsdisciplines, op het geven van advies aan cliënten die met een specifiek gezondheidsprobleem (ziekte) te maken hebben. Zo kan de Therapeut Specialist zich specialiseren op bijvoorbeeld longziekten, kankervormen, bewegingsapparaat, enzovoort. De Therapeut Specialist onderhoud nauwe contacten met patiëntenverenigingen die patiënten vertegenwoordigen binnen zijn specialisatie

Bij het uitstroomprofiel Therapeut Specialist staat de specialisering van de eigen praktijk centraal. Je onderzoekt ziektebeelden en vandaaruit maak je een behandelplan die breed gedragen wordt en waarbij je verschillende aspecten van de ziekte behandeld. Er wordt vooral gelet op het beschrijven van bijverschijnselen die vaak op therapeutische wijze te behandelen zijn. Ook de grenzen van de therapie en de samenwerking met reguliere gezondheidszorg worden in dit uitstroomprofiel beschreven.

De opleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

ModulenAantal lesdagen
Module 1:
Algemene vakken
·      Inleiding op de opleiding
·      Dossier vorming
·      Literatuur
1 dag

 

 

Module 2:
Onderzoek naar CAM therapieën
·     Inleidingen CAM therapieën
 

 

1 dag

Module 3:
Ondersteunende middelen
·      Voeding Basis
·      Supplementen
·      Bachbloesem
·      Ademhalen & Bewegen
·      Pijnbestrijding
 

 

1 dag
1 dag
1 dag
1 dag
1 dag

Module 4:
Begeleiding Specialisatie
Zelfstandig leertraject
Value Bases therapieën in Nederland en Buitenland
1 dag

 

 

Module 5:
Farmacologie – Complementaire ondersteuning
Module 6:
Specifiek CAM zorgverleners specialist (ziektebeeld)
I Positive Health V
Adviesgesprek V
Afstudeerbegeleiding/coaching (laatste 3 maanden) Onderzoek op basis van projectplan
2 dagen
2 dagen
5 dagen
Module 7:
Patiëntenvereniging
1 dag
Module 8:
Afstuderen: Theoretische onderbouwing en kennis deling

De studiebelastinguren zijn 8 uur per week.

Data en lesmomenten

De totale opleidingsduur bedraagt twee jaar.
Het aantal lesdagen is verspreid over 10 donderdagen en/of zaterdagen.

De lestijden op deze dagen zijn:
donderdag 15:00 – 22:00 uur
en
zaterdag 09:30 tot 16:30 uur

De studiebelastinguren zijn 8 uur per week.

De leslocatie van de opleiding is in Utrecht.

 

Kosten

De kosten voor deze opleiding bedragen eenmalig € 1495,00 plus € 75,00 inschrijfgeld.
Het totaalbedrag dient direct bij aanmelding voldaan te worden.

Mocht je nog vragen hebben, neem gerust contact met ons op. Wij helpen je graag en denken met je mee.

Waarom kiest u voor Instituut CAM

 • Meerdere instapmomenten mogelijk
 • Individuele opleidingstrajecten mogelijk
 • Persoonlijke leerweg en ontwikkeling centraal
 • Veel Praktijklessen met elk jaar een eigen
  docent
 • 100% slagingspercentage
 • De opleidingen CAM-therapeut, Eigen Vakdiscipline (Energetische Therapie), MBK en PSBK zijn CPION geaccrediteerd en benoemd als registeropleiding

Het doel van Instituut CAM is om het Complementary and Additive Medicine (CAM) domein te verbinden met het reguliere onderwijs. Hierbij is spiritualiteit onmisbaar.