Programma

De Therapeut Specialist specialiseert zich binnen de eigen beroepsdiscipline en qua kennis binnen andere beroepsdisciplines, op het geven van advies aan cliënten die met een specifiek gezondheidsprobleem (ziekte) te maken hebben. Zo kan de Therapeut Specialist zich specialiseren op bijvoorbeeld longziekten, kankervormen, bewegingsapparaat, enzovoort. De Therapeut Specialist onderhoud nauwe contacten met patiëntenverenigingen die patiënten vertegenwoordigen binnen zijn specialisatie

Bij het uitstroomprofiel Therapeut Specialist staat de specialisering van de eigen praktijk centraal. Je onderzoekt ziektebeelden en vandaaruit maak je een behandelplan die breed gedragen wordt en waarbij je verschillende aspecten van de ziekte behandeld. Er wordt vooral gelet op het beschrijven van bijverschijnselen die vaak op therapeutische wijze te behandelen zijn. Ook de grenzen van de therapie en de samenwerking met reguliere gezondheidszorg worden in dit uitstroomprofiel beschreven.

De opleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

ModulenAantal lesdagen
Module 1:
Algemene vakken
·      Inleiding op de opleiding
·      Dossier vorming
·      Literatuur
1 dag

 

Module 2:
Onderzoek naar CAM therapieën
·     Inleidingen CAM therapieën
 

1 dag

Module 3:
Ondersteunende middelen
·      Voeding Basis
·      Supplementen
·      Bachbloesem
·      Ademhalen & Bewegen
·      Pijnbestrijding
 

1 dag
1 dag
1 dag
1 dag
1 dag

Module 4:
Begeleiding Specialisatie
Zelfstandig leertraject
Value Bases therapieën in Nederland en Buitenland
1 dag

 

Module 5:
Farmacologie – Complementaire ondersteuning
Module 6:
Specifiek CAM zorgverleners specialist (ziektebeeld)
I Positive Health V
Adviesgesprek V
Afstudeerbegeleiding/coaching (laatste 3 maanden) Onderzoek op basis van projectplan
2 dagen
2 dagen
5 dagen
Module 7:
Patiëntenvereniging
1 dag
Module 8:
Afstuderen: Theoretische onderbouwing en kennis deling

De studiebelastinguren zijn 8 uur per week.