Unieke competenties

De student zal bij de uitvoering van de intake op HBO-niveau:

  • zich mondeling goed kunnen uitdrukken en verwoorden waar hij mee bezig is;
  • in staat is deze in dossiervorm schriftelijke te kunnen uitdrukken;
  • het vermogen zich in denkwijze en gevoelens van anderen te verplaatsen;
  • objectief afstemmen van de eigen onderzoek op de doelen en wensen van de opdrachtgever.

Na het afronden van de opleiding Therapeut Specialist ben je in staat om vanuit een ziektebeeld de cliënt aanvullend te behandelen en te adviseren. Je hebt kennis en vaardigheden op het gebied van de complementaire gezondheid en de Therapeut Specialist kan aan de hand van een verwijsmodel (Tool) andere zorgverleners betrekken bij het behandelplan van de cliënt. Uiteraard alleen met goedkeuring van de cliënt.

De Therapeut Specialist is in staat zijn behandelverslag ter bespreking voor te leggen aan de juiste patiëntenvereniging en daar waar nodig de feedback van de patiëntenvereniging erbij te betrekken.
De Therapeut Specialist is in staat deze kennis zelfstandig te verbreden en te verdiepen en te delen met andere zorgverleners. Hij /zij is in staat onderscheid te maken tussen hoofd- en bijverschijnselen.

Je ontvangt na afronding van opleiding een diploma instituut CAM, Therapeut Specialist onder het keurmerk NRTO.