Geaccrediteerd aanbod

Opleiding Energetische Therapie

Officieel leidt deze opleiding op voor het diploma “CAM Therapeut, vakdiscipline Energetische Therapie”.
Vanaf mei 2015 is de volledige opleiding Energetische Therapie SHO (CPION – Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland) geaccrediteerd.

Dankzij deze accreditatie mag je, na een succesvolle afronding, de titel CAM Therapeut dragen.
Je ontvangt tijdens de diplomering vier diploma’s: ‘Medische Basiskennis (MBK)’, ‘Psychosociale Basiskennis (PSBK)’, ‘CAM Therapeut, eigen vakdiscipline’ en ‘Energetische Therapie‘. Dit portfolio vormt een mooie, stabiele basis voor het opstarten van je eigen praktijk.  

Bijscholingen MBK en PSBK volgens de PLATO-normen

Voor de onderdelen Medische Basiskennis en Psychosociale Basiskennis is Instituut CAM afzonderlijk geaccrediteerd en in het SHO-register (Stichting Hoger Onderwijs) opgenomen.  

Diverse Bij- & nascholingen en Cursussen

Instituut CAM is in het bezit van het NRTO keurmerk. Dit houdt in dat alle Bij- & Nascholingen en alle Cursussen die Instituut CAM levert, onderwijskundig onderbouwd zijn.

Vergoedingen consulten

De hierboven genoemde accreditatie van onze 4-jarige opleiding tot Energetisch Therapeut, en de daarin opgenomen diploma’s MBK en PSBK,  heeft als bijkomend voordeel dat de consulten van de toekomstige cliënten van onze afgestudeerden als Energetisch Therapeut vergoed worden door hun zorgverzekeraar.

NRTO Keurmerk

Al ons onderwijs valt onder het NRTO Keurmerk.
Dit keurmerk, nog belangrijker dan de accreditaties, geeft aan dat door Instituut CAM voldaan wordt aan alle eisen die gesteld worden aan onderwijs op hbo-niveau. NRTO is dan ook de meest belangrijke partij die het (particuliere) onderwijs van reguliere hogescholen en het onderwijs van universiteiten op kwaliteit beoordeeld.
Instituut CAM is op dit moment de enige opleider in het CAM-domein die het NRTO Keurmerk heeft mogen ontvangen.

Actuele stand van zaken met betrekking tot zorgverzekeraars

Vanaf 2017 dienen alle therapeuten voorzien te zijn van een CPION-diploma MBK en/of PSBK volgens de PLATO-normen, willen zij in aanmerking komen voor cliënt vergoedingen.
Dit diploma dienen zij, door middel van ‘onderhoudsdagen’ (jaarlijke opfrisdagen) geldig te houden.

Logo CPION     NRTO Keurmerk