Ben jij al Positieve Gezondheid Zorgverlener?

De cliënt is regiehouder!

Wat doet een Positieve Gezondheid zorgverlener?

Een Positieve Gezondheid zorgverlener brengt naast de klachten ook de oorzaak van de klacht van de cliënt in kaart. Een Positieve Gezondheid zorgverlener adviseert en coacht op basis van een gezonde leefstijl (preventie) en schrijft een behandelplan dat gericht is op oplossingen. Dit doet hij of zij op basis van de 6 assen van Positieve Gezondheid. Samen met de cliënt wordt een integrale aanpak besproken waardoor de cliënt daadwerkelijk geholpen wordt. Uiteraard wordt de eigen vakdiscipline meegenomen in het behandelplan. Het behandelplan kenmerkt zich door de verbinding met andere zorgprofessionals en de aanpak van de oorsprong van de klacht. Tot slot werkt de cliënt aan zijn eigen herstel in samenwerking met de Positieve Gezondheid zorgverlener. De cliënt is regiehouder!

Positieve Gezondheid zorgverleners bevorderen effectieve en preventieve zorg met als doel versterken van de veerkracht, eigen regie, zelfredzaamheid en gezondheid van burgers om zo de gezondheidsachterstanden terug te dringen. Accent ligt hierbij op leefstijl. 

Positieve gezondheid
Afgelopen jaar heeft het docententeam van Instituut CAM een visie en missie ontwikkeld waarbij, naast de vakdiscipline, de gezonde leefstijl en positieve gezondheid centraal staan. Het doel is cliënten vanuit de oorsprong van hun klacht te kunnen begeleiden, inzicht te geven dat hun gezondheid uit verschillende dimensies bestaat en dat de zorgvrager bewust wordt de eigen mogelijkheden. (Positieve gezondheid)

Omdat Instituut CAM dit niet alleen kan is er een samenwerkingsverband opgezet met de beroepsorganisatie voor Positieve Gezondheid (BPGZ) en projectorganisatie Zorgeloos.NL. Dit heeft geresulteerd in een nieuw beroep: de Positieve Gezondheid Zorgverleners. BPGZ is in staat nieuwe zorgmedewerkers te leveren die allen zijn opgeleid in positieve gezondheid en leefstijl en een afgeronde vierjarige opleiding hebben behaald op HBO niveau met eigen vakdiscipline.

Daarnaast staat samen met VWS de wens centraal om de aandacht te richten op gezondheid in plaats van ziekte. En in breder perspectief om het gefragmenteerde zorgstel te ont-schotten waarbij een integrale begeleiding meer aansluit bij individuele behoefte en mogelijkheden van de zorgvrager. 

In samenwerking met BPGZ heeft Instituut CAM een bijscholing ontwikkeld waardoor alle leden van BPGZ dezelfde voorkennis hebben. Bij inschrijving mogen de verplichte onderdelen binnen twee jaren behaald worden. Men voldoet daarmee aan alle eisen van BPGZ en van de zorgverzekeraars. Een AGB code is ondertussen vastgelegd bij VEKTIS. 

Korting voor de bijscholing geldt alleen voor BPGZ leden. 

We creëren hiermee voor externe partners een beroepsorganisatie op hoog niveau. 

Kijk voor meer informatie op www.BPGZ.nl

Chantal Siebenheller

Karin Hermelink

Tjitske Mehagnoul

 

Voor wie

Instituut CAM heeft samenwerkingsverband opgezet met de beroepsorganisatie voor Positieve Gezondheid (BPGZ).
Dit heeft geresulteerd in een nieuw beroep: de Positieve Gezondheid Zorgverlener.
BPGZ is in staat nieuwe zorgmedewerkers te leveren die allen zijn opgeleid in: positieve gezondheid & leefstijl en een afgeronde vierjarige opleiding op HBO niveau met eigen vakdiscipline hebben behaald. 

Beroepsorganisatie Positieve Gezondheid Zorgverleners heeft afgesproken dat Instituut CAM je helpt een portfolio samen te stellen waarbij je laat zien wie je bent, wat je wilt en wat je kan als professional.

Om te bepalen of je voldoet aan de eisen van Beroepsorganisatie, zijn de volgende onderdelen van belang:
1. Je hebt een relevante basisopleiding HBO niveau (240 EC)
    (Zo niet, heb je andere opleidingen, neem contact op met Instituut CAM / 
     wellicht dat het VOCT-traject uitkomst biedt)
2. Je hebt een geaccrediteerd Medisch Basis Kennis diploma (CPION / SNRO)
3. Je hebt een geaccrediteerd Psycho Sociale Basis Kennis diploma (CPION / SNRO)

Daarnaast verwacht de Beroepsorganisatie dat je je verder hebt geprofessionaliseerd door je te scholen op de volgende thema’s.
Themadag 1: Positieve gezondheid
Themadag 2: Communicatie met huisarts
Themadag 3: Kennis hebben over de complementaire zorg
Themadag 4: Leefstijl

Zo werken we samen aan een beroepsgroep die aan hoge eisen voldoet.

Dat betekent dat wij ervoor zorgen dat jij met een mooi afgerond portfolio voldoet aan de eisen waarmee je je met een diploma Positieve Gezondheid Zorgverlener direct kan aanmelden bij BPGZ. Hiermee sluit Instituut CAM tevens aan bij eisen die vastliggen in de wet ’een leven lang leren’.

De BPGZ verstrekt aan jou – bij het voldoen aan de eisen – haar unieke Licentie waarmee je gebruik kan maken van de door Vektis verstrekte AGB code waarmee je officieel erkend wordt als hulpverlener.

Programma 

Thema lesdag 1: Positieve gezondheid & ethiek 

Positieve gezondheid en leefstijl zijn belangrijke issues binnen de reguliere en complementaire zorg. BPGZ spreekt daarom liever over integrale zorg. Instituut CAM heeft samen met BPGZ een bijscholing ontwikkeld die je niet alleen bijpraat over de huidige ontwikkelingen in het zorgdomein maar je ook concrete handvatten geeft hoe je deze nieuwe ontwikkelingen vorm geeft in je praktijk Inhoud; Je leert deze dag: de visie en oorsprong van positieve gezondheid,  intake doen op basis van positieve gezondheid en hoe jij de regie van het behandelplan bij de cliënt legt. Kortom, samen op weg naar een gezonde toekomst. 

Thema lesdag 2: Communicatie met huisarts
COKOZ formulier (Cocoz_Kaart 4 – Rapportage behandeling aan huisarts).

Terugkoppeling van de behandeling van je cliënt naar huisartsen is essentieel. Zo weet de huisarts welke behandelingen zijn uitgevoerd en werk je samen aan het herstel van de cliënt. Het is belangrijk om daarbij een uniforme uitstraling te hebben waardoor de huisarts weet met welk beroepsgroep hij te maken heeft.  Tijdens deze trainingsdag leer je welke realistische doelen je cliënt kan behalen en hoe je dit met de huisarts communiceert.

Thema lesdag 3: Kennis over de complementaire zorg en leefstijlzorgteams

Complementaire zorg is een vaag begrip. Wat kun je verwachten en is het echt zo zweverig. Waarom kunnen therapeuten de oorsprong van de klacht behandelen waardoor de cliënt steeds meer preventief aan zijn gezondheid kan werken. Tijdens deze dag leer je globaal hoe de wereld van de complementaire zorg in elkaar zit. Welke stromingen er zijn in therapieland. Hoe je je netwerk kunt uitbreiden zodat je door samenwerking de cliënt blijvend kunt helpen en de regie bij de cliënt kunt laten.

Thema lesdag 4: Leefstijl of gedrag? 
We weten dat gezond eten en bewegen belangrijk is voor een gezonde leefstijl.
Hoe kan je als Positieve Gezondheid Zorgverlener de cliënt bewust maken van een gezonde leefstijl en omgeving om te voorkomen dat men ziek of zieker wordt?
Tijdens deze dag is er aandacht voor:
• Bewegen, voeding en gedrag
• Motiverende gespreksvoering (hoe motiveer je jouw client?)
• Hoe help je mensen een voor hen gezondere keuze te maken?
In de middag zal er een casus worden aangeboden: leefstijl en Corona.
Kortom, gezond zijn en gezond blijven staat centraal in dit thema.

Data

Positieve gezondheid & ethiek –  vrijdag 14 januari 2022
Communicatie met huisarts – vrijdag 12 november 2021
Kennis hebben over de complementaire zorg – vrijdag 28 januari 2022
Leefstijl of gedrag – vrijdag 11 februari 2022

Kosten

€ 125,00 per dag
Inclusief koffie, thee en een lunch

Lestijden

09:30 tot 16:30 uur

Locatie vrijdag

Rode Kruis gebouw
Koningsweg 2
3582 GE UTRECHT
routebeschrijving

Locatie zaterdag

 Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten
Amersfoortsestraat 20 (navigatie, ingang aan de Richelleweg)
3769 AS Soesterberg

 

 

Na het afronden van de Bij- & Nascholing ontvangt u een certificaat van Instituut CAM. Aanmelding kan via het Inschrijfformulier. Mocht u nog vragen hebben, neem gerust contact met ons op, wij helpen graag en denken met u mee.

Instituut CAM viert feest!

Instituut CAM bestaat 10 jaar en dat willen we vieren. Wat ooit eens één opleiding was met 20 studenten is instituut CAM uitgegroeid naar een instituut met meerdere opleidingen en met meer dan 100 studenten. De persoonlijke leerweg staat daarin centraal. Een feestje vier je natuurlijk niet alleen. Daarom een speciale aanbieding voor iedereen die leefstijlcoach wil worden.

Aanbieding!!

€1.995,- euro !!

plus inschrijfgeld 100,- 

Locatie:
University College
Campusplein
3584 ED UTRECHT

Kijk voor meer informatie op: www.instituut-cam.nl/opleidingen/leefstijlcoach

 

Download - Les 1-Voeding

 

 

In deze les leer je veel over voeding en voedingstoffen. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les 1- Medische Basiskennis

 

 

In deze les leer je veel over gezondheid en ziekte. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les 2 -Medische Basiskennis

 

 

In deze les leer je veel over bloed en het lymfestelsel. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les4 -Werken met Energieën

 

 

In deze les leer je werken met energieën Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Naslagwerk -Psychologische benaderingswijze

 

 

In deze les leer je psychologische benaderingswijze. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les5 -Bewegingsstelsel

 

 

In deze les leer je werken meer over het bewegingsstelsel.

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les 6 -Hart en vaarstelsel

 

 

In deze les leer je werken over hart en vaatstelsel. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Ademhalingsstelsel

 

 

In deze les leer je werken met energieën Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Nierstelsel

 

 

In deze les leer je werken meer over het nierstelsel. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Ontwikkelingspsychologie

 

 

In deze les leer je over ontwikkelingspsychologie. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Veroudering en sterven

 

 

In deze les leer je je over veroudering en sterven. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Testland

 

 

In deze les leer je over testland. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les4 -Werken met Energieën

 

 

In deze les leer je werken met energieën Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Etherische oliën

 

 

In deze les leer je je over etherische oliën. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Kinesiologie

 

 

Kinesiologie Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.