EC-Verklaring

 

EC-Verklaring

 • De EC-verklaring laat zien hoeveel studiepunten (in EC’s) je eerder behaalde diploma’s waard zijn;
 • De EC-verklaring is (als je geen 4-jarige opleiding op hbo-niveau, die 240EC oplevert, hebt voltooid) noodzakelijk voor het aanvragen van de btw-vrijstelling;
 • Aan de EC-verklaring is, als geen 240EC is behaald, een (studie-)advies gekoppeld (via het Onderwijs_Op_maat traject met een differentiatie van 5 tot 10 dagen) om alsnog de benodigde 240EC te behalen

Een EC-verklaring mag worden afgegeven door een opleidingsinstituut die daarvoor toegelaten is. Instituut CAM heeft, als assessor, de mogelijkheid die verklaring op te stellen en af te geven.

NB: Bij het opstellen van de EC-verklaring wordt ook rekening gehouden met gevolgde bij- & nascholingen, bezochte symposia en dergelijke, en andere activiteiten in het kader van het therapeutschap die leiden tot het verwerven van competenties. Uiteraard moeten deze activiteiten wel onderbouwbaar zijn met bewijsmateriaal (certificaten, bewijs van deelname, verklaringen).
Het bezoeken van Algemene Leden Vergaderingen (ALV’s) van beroepsverenigingen en het vervullen van bestuursfuncties in beroepsverenigingen leveren geen studiepunten op voor de EC-verklaring aangezien hieraan geen ‘leermoment’ is verbonden en geen competenties worden verworven. Delen van ALV’s die door beroepsverenigingen worden ingevuld met bij- & nascholing tellen natuurlijk weer wel mee (mits daarvan een bewijs beschikbaar is).

Gebruik svp de oranje knop hiernaast (aanmelden voor cursus) om je aan te melden voor een EC-verklaring.

Waarom kies je voor Instituut CAM

 • Meerdere instapmomenten mogelijk
 • Individuele opleidingstrajecten mogelijk
 • Persoonlijke leerweg en ontwikkeling centraal
 • Veel Praktijklessen met elk jaar een eigen
  docent
 • 100% slagingspercentage
 • De opleidingen CAM-therapeut, Eigen Vakdiscipline (Energetische Therapie), MBK en PSBK zijn CPION geaccrediteerd en benoemd als registeropleiding

Het doel van Instituut CAM is om het Complementary and Additive Medicine (CAM) domein te verbinden met het reguliere onderwijs. Hierbij is spiritualiteit onmisbaar.

Ervaar zelf het CAM instituut.

Nieuw! UWV erkent Instituut CAM als opleidingsinstituut.

Wij geven graag meer informatie: 06 - 288 744 05

Download - Les 1-Voeding

 

 

In deze les leer je veel over voeding en voedingstoffen. Ben je geintresseerd?

 

Schrijf je in en ontvang elke keer een nieuwe les wanneer deze gepubliceerd wordt. 

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.