EC-Verklaring

  • De EC-verklaring laat zien hoeveel studiepunten (in EC’s) je eerder behaalde diploma’s waard zijn;
  • De EC-verklaring is (als je geen 4-jarige opleiding op hbo-niveau, die 240EC oplevert, hebt voltooid) noodzakelijk voor het aanvragen van de btw-vrijstelling;
  • Aan de EC-verklaring is, als geen 240EC is behaald, een (studie-)advies gekoppeld (via het Onderwijs_Op_maat traject met een differentiatie van 5 tot 10 dagen) om alsnog de benodigde 240EC te behalen

Een EC-verklaring mag worden afgegeven door een opleidingsinstituut die daarvoor toegelaten is.
Instituut CAM heeft, als assessor, de mogelijkheid die verklaring op te stellen en af te geven.

NB: Bij het opstellen van de EC-verklaring wordt ook rekening gehouden met gevolgde bij- & nascholingen, bezochte symposia en dergelijke, en andere activiteiten in het kader van het therapeutschap die leiden tot het verwerven van competenties. Uiteraard moeten deze activiteiten wel onderbouwbaar zijn met bewijsmateriaal (certificaten, bewijs van deelname, verklaringen).
Het bezoeken van Algemene Leden Vergaderingen (ALV’s) van beroepsverenigingen en het vervullen van bestuursfuncties in beroepsverenigingen leveren geen studiepunten op voor de EC-verklaring aangezien hieraan geen ‘leermoment’ is verbonden en geen competenties worden verworven. Delen van ALV’s die door beroepsverenigingen worden ingevuld met bij- & nascholing tellen natuurlijk weer wel mee (mits daarvan een bewijs beschikbaar is).

 

Gebruik svp de oranje knop hiernaast (aanmelden voor cursus) om je aan te melden voor een EC-verklaring.