Enquete effectiviteit reguliere en niet-reguliere therapie

Het onderstaande enquêteformulier is bedoeld voor het inventariseren van ervaringen (en de effectiviteit) met zowel reguliere behandeling als niet-reguliere behandeling.

De enquête kan volledig anoniem worden ingevuld.

De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het realiseren van meer inzicht in de effecten en tevredenheid m.b.t. behandeling en/of therapie.

De resultaten zullen worden gepubliceerd op de website van Instituut CAM en worden verwerkt in een rapportage die aangeboden wordt aan het Ministerie van Volksgezondheid en de zorgverzekeraars.

Ga naar invullen ENQUETE: 

    

  U kunt op de blauwe lijntjes uw reactie plaatsen.
  Daar waar een keuzemogelijkheid gegeven wordt, kunt u die kiezen door op het pijlpuntje te klikken.

   

  Geslacht:

  Leeftijd:

  Gezondheidsprobleem of -problemen:

  Door wie is uw gezondheidsprobleem/
  -problemen vastgesteld? (arts, specialist, therapeut, ander)

  Als u regulier behandeld bent: Welke reguliere behandeling(-en) heeft u ondergaan? (bij meerdere behandelingen svp nummeren)

  Bent/was u tevreden over de reguliere behandeling?

  Indien 'nee' of 'gedeeltelijk': waar was u niet tevreden over? (bij meerdere behandelingen: benoem deze afzonderlijk)

  Heeft u gelijktijdig/parallel gebruik gemaakt van een niet-reguliere therapie?

  Zo 'ja': Welke therapie(-en)?

  Zo 'ja': Heeft, naar uw gevoel, de niet-reguliere therapie(-en) het effect van de reguliere therapie ondersteund?

  Zo 'ja': Heeft, naar uw gevoel, de niet-reguliere therapie(-en) het effect van de reguliere therapie versterkt?

    

  Als u gelijktijdig reguliere therapie en niet-reguliere therapie gebruikte, kunt u de volgende drie vragen niet beantwoorden.

   

  Heeft de, reguliere, behandeling uw gezondheidsprobleem opgelost?

  Indien 'gedeeltelijk': Welke klachten heeft de reguliere behandeling dan verminderd?

  Indien 'gedeeltelijk': Welke klachten heeft de reguliere behandeling dan wel opgelost?

  Heeft u, na afloop van de reguliere behandeling, gebruik gemaakt van een niet-reguliere therapie(-en)?

  Zo 'ja': Welke therapie(-en)?

  Hoe heeft u de therapievorm(-en) die u heeft gebruikt (tijdens of na reguliere behandeling) gevonden?

  Indien 'via bekende': Gebruikte deze bekende zelf ook deze therapie(-en)?

  Indien 'via een beurs of presentatie': Welke / waar?

  Indien 'via informatief artikel/ programma': In welk blad, televisie, radio?

    

  Met betrekking tot de door u gebruikte niet-reguliere therapie:

   

  Heeft, naar uw gevoel, de therapie(-en) de (resterende) gezondheidsproblematiek opgelost?

  Als uw gezondheidsprobleem niet geheel is opgelost: Welke klachten heeft de therapie(-en) dan verminderd?

  Als uw gezondheidsprobleem niet geheel is opgelost: Welke klachten heeft de therapie(-en) dan wel opgelost?

  Als uw gezondheidsprobleem niet geheel is opgelost: Welk positief effect heeft de therapie dan gehad?

  Als uw gezondheidsprobleem niet geheel is opgelost: Zoekt u dan nog therapie voor de resterende klachten?

  Als u nog therapie zoekt: Zou u daar (gericht) over geadviseerd willen worden?

    

  Met betrekking tot eventueel gebruikte (ondersteunende) middelen:

   

  Heeft u tijdens de gebruikte therapie(-en) (niet-reguliere) (ondersteunende) middelen gebuikt?

  Als u (ondersteunende) middelen heeft gebruikt: Welke waren dat dan?

  Bent/was u tevreden over de gevolgde therapie(-en)?

  Indien 'nee' of 'gedeeltelijk': waar was u niet tevreden over? (bij meerdere therapieen: benoem deze afzonderlijk)

  Bent u van mening dat meer/betere informatie beschikbaar moet zijn over niet-reguliere therapie(-en)?

  Bent u van mening dat meer/betere informatie beschikbaar moet zijn over niet-reguliere (ondersteunende) middelen? (bv: homeopathie)

  Bent u van mening dat reguliere behandelaars (artsen/specialisten/enz) beter geïnformeerd moeten zijn over niet-reguliere therapie(-en)?

  Bent u van mening dat niet-reguliere therapie vergoed moet worden via aanvullende zorgverzekeringen?

  Bent u van mening dat niet-reguliere therapie opgenomen moet worden in het basispakket zorgverzekering?

  Eventuele opmerkingen:

    

  Dank u wel voor het invullen van deze enquête.
  De uitslag zal worden gepubliceerd op de website van Instituut CAM en
  worden aangeboden aan het Ministerie van Volksgezondheid en
  worden aangeboden aan de zorgverzekeraars.

  Download - Les 1-Voeding

   

   

  In deze les leer je veel over voeding en voedingstoffen. Ben je geintresseerd?

   

  Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

  Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

  Download - Les 1- Medische Basiskennis

   

   

  In deze les leer je veel over gezondheid en ziekte. Ben je geintresseerd?

   

  Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

  Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

  Download - Les 2 -Medische Basiskennis

   

   

  In deze les leer je veel over bloed en het lymfestelsel. Ben je geintresseerd?

   

  Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

  Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

  Download - Les4 -Werken met Energieën

   

   

  In deze les leer je werken met energieën Ben je geintresseerd?

   

  Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

  Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

  Download - Naslagwerk -Psychologische benaderingswijze

   

   

  In deze les leer je psychologische benaderingswijze. Ben je geintresseerd?

   

  Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

  Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

  Download - Les5 -Bewegingsstelsel

   

   

  In deze les leer je werken meer over het bewegingsstelsel.

   

  Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

  Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

  Download - Les 6 -Hart en vaarstelsel

   

   

  In deze les leer je werken over hart en vaatstelsel. Ben je geintresseerd?

   

  Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

  Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

  Download -Ademhalingsstelsel

   

   

  In deze les leer je werken met energieën Ben je geintresseerd?

   

  Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

  Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

  Download -Nierstelsel

   

   

  In deze les leer je werken meer over het nierstelsel. Ben je geïnteresseerd?

   

  Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

  Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

  Download -Ontwikkelingspsychologie

   

   

  In deze les leer je over ontwikkelingspsychologie. Ben je geintresseerd?

   

  Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

  Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

  Download -Veroudering en sterven

   

   

  In deze les leer je je over veroudering en sterven. Ben je geïnteresseerd?

   

  Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

  Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

  Download -Testland

   

   

  In deze les leer je over testland. Ben je geïnteresseerd?

   

  Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

  Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

  Download - Les4 -Werken met Energieën

   

   

  In deze les leer je werken met energieën Ben je geintresseerd?

   

  Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

  Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

  Download -Etherische oliën

   

   

  In deze les leer je je over etherische oliën. Ben je geïnteresseerd?

   

  Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

  Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

  Download - Kinesiologie

   

   

  Kinesiologie Ben je geintresseerd?

   

  Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

  Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.