Studiepunten

Instituut CAM hanteert, voor haar 4-jarige opleidingen, de normen en eisen zoals deze gesteld worden aan de bachelor-/masterstructuur (ba/ma). Dit zijn exact dezelfde normen en eisen zoals doorgaans worden toegepast op hogescholen en universiteiten.

Voor korter durende opleidingen, kan uiteraard het ba/ma-systeem niet worden toegepast maar worden wel alle overige eisen onverkort toegepast.

 

Binnen deze structuur wordt een internationaal studiepuntensysteem, het European Credit Transfer System (ECTS), gehanteerd, waarbij de studiepunten worden uitgedrukt in Eropean Credit (EC’s). Dit systeem is als volgt opgebouwd:

Elk leerjaar staat gelijk aan 60 studiepunten (60 EC). Eén studiepunt komt voor de gemiddelde student overeen met circa 28 uur studiebelasting (het volgen van de reguliere lessen is hierbij inbegrepen). Uiteraard wordt een studiepunt pas toegekend wanneer de vereiste taken zijn voltooid en de resultaten daarvan minimaal als voldoende zijn beoordeeld.

Om in het eerste leerjaar (van een 4-jarige opleiding) de propedeuse te bemachtigen (het propedeutisch diploma), dient de student vóór het einde van het schooljaar de 60 studiepunten (60 EC) behaald te hebben.
De drie daaropvolgende leerjaren bevatten gezamenlijk 180 studiepunten (180 EC). De verdeling hiervan mag anders zijn dan 60 per leerjaar, zolang het volledige aantal maar behaald wordt. Al met al komt het totaal aan studiepunten voor een 4-jarige opleiding uit op 240 European Credits (240 EC). Deze zijn benodigd om de opleiding succesvol af te ronden.
Opleidingen met een kleinere omvang (bijvoorbeeld een 1-jarige, 2-jarige of 3-jarige) omvatten een hiervan afgeleid aantal studiepunten. Zo zal een 1-jarige opleiding 60 EC opleveren, een 2-jarige opleiding 120 EC en een 3-jarige opleiding 180 EC.