Studiepunten

 

Studiepunten

Instituut CAM hanteert, voor haar 4-jarige opleidingen, de normen en eisen zoals deze gesteld worden aan de bachelor-/masterstructuur (ba/ma). Dit zijn exact dezelfde normen en eisen zoals doorgaans worden toegepast op hogescholen en universiteiten.

Voor korter durende opleidingen, kan uiteraard het ba/ma-systeem niet worden toegepast maar worden wel alle overige eisen onverkort toegepast.

 

European Credit Transfer System
Binnen deze structuur wordt een internationaal studiepuntensysteem, het European Credit Transfer System (ECTS), gehanteerd, waarbij de studiepunten worden uitgedrukt in Eropean Credit (EC’s). Dit systeem is als volgt opgebouwd:

Elk leerjaar staat gelijk aan 60 studiepunten (60 EC). Eén studiepunt komt voor de gemiddelde student overeen met circa 28 uur studiebelasting (het volgen van de reguliere lessen is hierbij inbegrepen). Uiteraard wordt een studiepunt pas toegekend wanneer de vereiste taken zijn voltooid en de resultaten daarvan minimaal als voldoende zijn beoordeeld.

Om in het eerste leerjaar (van een 4-jarige opleiding) de propedeuse te bemachtigen (het propedeutisch diploma), dient de student vóór het einde van het schooljaar de 60 studiepunten (60 EC) behaald te hebben.
De drie daaropvolgende leerjaren bevatten gezamenlijk 180 studiepunten (180 EC). De verdeling hiervan mag anders zijn dan 60 per leerjaar, zolang het volledige aantal maar behaald wordt. Al met al komt het totaal aan studiepunten voor een 4-jarige opleiding uit op 240 European Credits (240 EC). Deze zijn benodigd om de opleiding succesvol af te ronden.

Opleidingen met een kleinere omvang (bijvoorbeeld een 1-jarige, 2-jarige of 3-jarige) omvatten een hiervan afgeleid aantal studiepunten. Zo zal een 1-jarige opleiding 60 EC opleveren, een 2-jarige opleiding 120 EC en een 3-jarige opleiding 180 EC

Waarom kiest u voor Instituut CAM

  • Meerdere instapmomenten mogelijk
  • Individuele opleidingstrajecten mogelijk
  • Persoonlijke leerweg en ontwikkeling centraal
  • Veel Praktijklessen met elk jaar een eigen
    docent
  • 100% slagingspercentage
  • De opleidingen CAM-therapeut, Eigen Vakdiscipline (Energetische Therapie), MBK en PSBK zijn CPION geaccrediteerd en benoemd als registeropleiding

Het doel van Instituut CAM is om het Complementary and Additive Medicine (CAM) domein te verbinden met het reguliere onderwijs. Hierbij is spiritualiteit onmisbaar.

Onze studenten vertellen

Marc van Leeuwen

"Net als de andere opleidingen van instituut CAM gaat mijn opleiding tot Natuurgeneeskundig therapeut verder dan opleiden. Het gaat niet alleen over de opleiding zelf maar ook het combineren van het CAM veld met de reguliere zorg, dat steeds meer geaccepteerd wordt."

Loes van der Haar

"Ik rond mijn studie binnenkort af bij Instituut CAM. Ik heb er een goed gevoel over. De docenten zijn hele hartelijke en enthousiaste mensen, die graag met de student meedenken. Ik heb er vertrouwen in dat ik mijn laatste jaar met plezier kan afronden."

Jacqueline

"Op het Instituut C.A.M. krijg je niet alleen een dijk van een opleiding, maar kun je na het behalen van je diploma deel uitmaken van een gepassioneerde groep geaccrediteerde therapeuten en kun je jezelf eveneens aansluiten bij de Federatie CAM."

Ervaar zelf het CAM instituut.

Nieuw! UWV erkent Instituut CAM als opleidingsinstituut.

Wij geven graag meer informatie: 030 3074315