Samenwerking tussen huisartsen en CAM therapeuten

Dit project is medio oktober gestart en heeft tot doel de samenwerking tussen huisartsen en CAM therapeuten te bevorderen.

De stuurgroep, bestaat uit de volgende leden:
P. Heera, huisarts;
M. de Voigt, emeritus hoogleraar;
G.J. Steenbergen, CEO A.S. Watsongroup en bestuurslid patiënten vereniging zaadbalkanker;
L. Kuipers, assistent gezondheidszorg en CAM therapeut;
G.J. Perenboom voorzitter projectgroep, onderwijskundige, pedagoog en CAM therapeut.

 

Het project zal onder leiding van de heer Heera worden gestart, te beginnen met een pilot.
Voor deze pilot met de gemeente Zoetermeer is de stuurgroep per direct op zoek vijf therapeuten die onder medische begeleiding een proefpersoon willen behandelen. De proeftuin heeft tot doel in samenwerking met de gemeente een alternatief verdienmodel verder uit te werken.
Aanmeldingen kunnen worden gestuurd naar: directie@instituut-cam.nl t.a.v. ‘project samenwerken’ en deze zullen rechtstreeks worden doorgestuurd naar de heer Heera.

 

Binnenkort wordt er een nieuwe website behorende bij dit project gelanceerd en via deze website informeren wij u over het vervolg van dit project. Houd dus onze website en Social Media goed in de gaten.

Voor meer informatie of heeft u vragen, neem gerust contact met ons op.