Wij hopen dat iedereen gezond is en het thuisblijven nog vol houdt!
We leven mee met alle mensen die werken in de zorg, transport & openbaar vervoer, supermarkten en andere vitale beroepen. Onze waardering is groot, meer dan groot. Heel erg bedankt.

Vanuit de overheid worden er regelingen aangeboden die van betekenis kunnen zijn als je ondernemer / ZZP ‘er bent. We gaan er er vanuit dat jullie hiervan op de hoogte zijn maar, wellicht ten overvloede, willen wij de informatie die wij ontvangen toch graag met jullie delen. Hieronder alle regelingen waar je als therapeut een beroep op kunt doen. We wensen iedereen een goede gezondheid toe en pas goed op jezelf en anderen.

De TOZO

In principe zijn er een tweetal regelingen: De TOZO (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) en de TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren).
De TOZO wordt door je gemeente verstrekt, de TOGS door de Rijksoverheid.
Om een beroep te kunnen doen op deze regeling moet je je vervoegen bij het aangewezen loket van je gemeente.
En daar begint vaak het eerste probleem: Welk loket?
En het tweede: vaak hebben therapeuten het idee dat het gaat om een ingewikkelde procedure die tijdrovend is en de uitkomst onzeker.
Wij helpen je daarbij: er is een uitstekende website waar je heel eenvoudig een scan kan doen of je voor deze regeling in aanmerking komt: https://www.155.nl/tozo/
Het grote pluspunt van deze site: indien je in aanmerking komt voor ondersteuning krijg je, via de site, meteen door waar je je in je gemeente moet melden.

De TOGS

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren is een veelbesproken regeling, al was het alleen maar vanwege het feit dat de SBI-code voor complementaire therapeuten hier niet onder viel.
Na enig navraagwerk gaf Thierry Aartsen aan (zie hiervoor onze vorige nieuwsbrief) dat de SBI-code minder belangrijk is. Er zal vooral gekeken worden naar de schade die je leidt.
Deze regeling omhelst dat je eenmalig € 4000,– van de Rijksoverheid kan krijgen als tegemoetkoming. De uitbetaling verloopt echter nog niet soepel. In eerste aanleg had Minister Wiebes een té optimistisch beeld geschetst door te zeggen dat getroffen ondernemers het geld binnen één week op hun rekening zouden hebben. Onlangs heeft hij dit bijgesteld door te stellen dat er over twee weken een besluit genomen gaat worden waarna de ondernemers ‘binnen een paar dagen’ het geld op hun rekening zien. Wordt vervolgd.
Inmiddels heeft de overheid bekend gemaakt dat de maatregelen voor de gezondheidszorg óók van toepassing zijn voor de complementaire zorg; een belangrijke mededeling dus.

Tegemoetkoming loonkosten

Als je personeel in dienst hebt en je verwacht gedurende 3 maanden minimaal 20% omzetverlies, dan kun je vanaf vandaag 9.00 uur een aanvraag indienen voor de regeling Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).
Hiermee biedt de overheid een tegemoetkoming in de loonkosten, zodat zoveel mogelijk werknemers in dienst kunnen blijven.
Werkgevers ontvangen, na goedkeuring van de aanvraag, via het UWV, een voorschot.

Uitstel Belastingbetaling

De belastingdienst heeft maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen door betaling uit te stellen voor een periode van 3 maanden of langer.
Het betreft hier bijvoorbeeld de betaling van de inkomstenbelasting. Opmerkelijk is echter wél dat je een motivatiebrief moet sturen naar de belastingdienst.
Ter geruststelling: het uitstel wordt automatisch toegekend.
Ook zal de Belastingdienst de verzuimboetes voor het niet (op tijd) betalen van belastingen, schrappen of terugdraaien.
Dat geldt bijvoorbeeld voor het te laat betalen van de btw.

Zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars gaan zorgaanbieders financieel helpen als zij inkomsten mislopen tijdens de coronacrisis.
Zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij de zorg aan coronapatiënten, kunnen in aanmerking komen voor een maandelijkse continuïteitsbijdrage.
Op die manier worden zorgaanbieders gecompenseerd voor een lagere omzet als gevolg van de coronacrisis.
Onbekend is nog of dit óók geldt voor complementaire therapeuten.
De Zorgverzekeraars hebben wèl toegezegd dat de openstaande facturen versneld zullen worden uitbetaald.

Download - Les 1-Voeding

 

 

In deze les leer je veel over voeding en voedingstoffen. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les 1- Medische Basiskennis

 

 

In deze les leer je veel over gezondheid en ziekte. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les 2 -Medische Basiskennis

 

 

In deze les leer je veel over bloed en het lymfestelsel. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les4 -Werken met Energieën

 

 

In deze les leer je werken met energieën Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Naslagwerk -Psychologische benaderingswijze

 

 

In deze les leer je psychologische benaderingswijze. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les5 -Bewegingsstelsel

 

 

In deze les leer je werken meer over het bewegingsstelsel.

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les 6 -Hart en vaarstelsel

 

 

In deze les leer je werken over hart en vaatstelsel. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Ademhalingsstelsel

 

 

In deze les leer je werken met energieën Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Nierstelsel

 

 

In deze les leer je werken meer over het nierstelsel. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Ontwikkelingspsychologie

 

 

In deze les leer je over ontwikkelingspsychologie. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Veroudering en sterven

 

 

In deze les leer je je over veroudering en sterven. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Testland

 

 

In deze les leer je over testland. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les4 -Werken met Energieën

 

 

In deze les leer je werken met energieën Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Etherische oliën

 

 

In deze les leer je je over etherische oliën. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Kinesiologie

 

 

Kinesiologie Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.