Visie & Missie

Visie:
Evenals de reguliere geneeskunde heeft de complementaire en additieve geneeskunde een eigen paradigma en een eigen basisfilosofie over ziekte en gezondheid.
Instituut CAM gaat uit van drie grondprincipes:

  • Het menselijk organisme functioneert als één geheel;
  • Het menselijk lichaam bezit een zelfregulerend en zelfhelend vermogen;
  • Het menselijk organisme functioneert bij voortduring in nauwe samenhang met en afstemming op zijn omgeving.

Binnen het complementaire denken wordt bewust gekozen voor een opstelling, waarbij de patiënt meedenkt en zich de achtergronden en werkingswijze van de therapie eigen maakt. Zo kan de cliënt zijn eigen zorgplan samenstellen. (Hoofdlijnenakkoord 2013)

Missie:
Instituut CAM wil een brug slaan tussen zowel de reguliere als de complementaire gezondheidszorg. Dit doet zij door onderwijs te organiseren, zowel incompany als op individuele aanvraag. Samenwerking tussen complementaire en reguliere gezondheidszorg staat daarbij centraal.