NRTO Keurmerk

Instituut CAM is trots weer te voldoen aan de hoge kwaliteitseisen van het NRTO keurmerk. Deze toetsing gaat via een externe certificerende instelling.

Het NRTO keurmerk staat voor het transparant aanbieden van producten en diensten, het bieden van adequate dienstverlening, het professioneel omgaan met klanten, het hebben van deskundig personeel en het meten van klanttevredenheid.

Het NRTO keurmerk is in de opleidingenmarkt een teken van kwaliteit en professionaliteit. Het geeft consumenten en bedrijven zekerheid bij de keuze voor een opleidingsinstituut.

Zie ook onderstaande video over het NRTO keurmerk: