Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

De WMO is inmiddels geruime tijd ingevoerd maar het blijkt dat in het (reguliere) zorgdomein nog onvoldoende kennis aanwezig is om op de juiste wijze te adviseren.
Van artsen tot thuiszorg, allen ‘spelers’ in het adviseren rond de WMO, is nauwelijks kennis over die WMO aanwezig waardoor de adviesfunctie niet goed ingevuld kan worden.

Instituut CAM heeft contact weten te leggen met een van de weinige deskundigen die niet alleen goed is ingevoerd in de WMO en alles dat daarbij hoort, maar ook (vooral personeel op gemeentehuizen) cursussen geeft over de WMO. Waar mogelijk verzorgt hij ook cursussen/voorlichting aan werkenden in het zorgdomein, waaronder artsen, verpleegkundigen, enzovoort.

Hans heeft zich bereid verklaart om voor onze opleiding Leven- & Stervenbegeleiding en voor onze opleiding CAM-zorgverlener een cursus van twee dagen te verzorgen zodat zij, aangezien deze afgestudeerden hoogstwaarschijnlijk met deze adviesfunctie te maken krijgen, op zeer praktische wijze de WMO krijgen uitgelegd.
Uiteraard zullen wij proberen ook studenten van onze andere opleidingen zo mogelijk aanwezig te laten zijn als zij daarvoor kiezen.

Daarnaast zal Hans een tweedaagse cursus WMO verzorgen waarvoor vrij ingeschreven kan worden door therapeuten (en uiteraard ook door reguliere zorgverleners).
De data zijn nog niet bekend maar inschrijving zal plaatsvinden op basis van aanmelddatum. Bij aanmelding (via ons aanmeldformulier) kunnen aanmelders aangeven in welke periode zij het liefst deze cursus gepland zien zodat Instituut CAM daar, in overleg met Hans, rekening mee kan houden. Gezien het beperkte aantal mogelijke deelnemers verwachten wij dat deze cursus snel zal vollopen.
Zo mogelijk zullen wij met Hans bespreken, of herhaling van de cursus mogelijk is maar dat zal, gezien de agenda van Hans, mogelijk erg lastig zijn.

Op deze wijze hoopt Instituut CAM een bijdrage te leveren aan haar maatschappelijke functie: het verspreiden van kennis op brede basis.

Download - Les 1-Voeding

 

 

In deze les leer je veel over voeding en voedingstoffen. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les 1- Medische Basiskennis

 

 

In deze les leer je veel over gezondheid en ziekte. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les 2 -Medische Basiskennis

 

 

In deze les leer je veel over bloed en het lymfestelsel. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les4 -Werken met Energieën

 

 

In deze les leer je werken met energieën Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Naslagwerk -Psychologische benaderingswijze

 

 

In deze les leer je psychologische benaderingswijze. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les5 -Bewegingsstelsel

 

 

In deze les leer je werken meer over het bewegingsstelsel.

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les 6 -Hart en vaarstelsel

 

 

In deze les leer je werken over hart en vaatstelsel. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Ademhalingsstelsel

 

 

In deze les leer je werken met energieën Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Nierstelsel

 

 

In deze les leer je werken meer over het nierstelsel. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Ontwikkelingspsychologie

 

 

In deze les leer je over ontwikkelingspsychologie. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Veroudering en sterven

 

 

In deze les leer je je over veroudering en sterven. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Testland

 

 

In deze les leer je over testland. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les4 -Werken met Energieën

 

 

In deze les leer je werken met energieën Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Etherische oliën

 

 

In deze les leer je je over etherische oliën. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Kinesiologie

 

 

Kinesiologie Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.