Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

De WMO is inmiddels geruime tijd ingevoerd maar het blijkt dat in het (reguliere) zorgdomein nog onvoldoende kennis aanwezig is om op de juiste wijze te adviseren.
Van artsen tot thuiszorg, allen ‘spelers’ in het adviseren rond de WMO, is nauwelijks kennis over die WMO aanwezig waardoor de adviesfunctie niet goed ingevuld kan worden.

Instituut CAM heeft contact weten te leggen met een van de weinige deskundigen die niet alleen goed is ingevoerd in de WMO en alles dat daarbij hoort, maar ook (vooral personeel op gemeentehuizen) cursussen geeft over de WMO. Waar mogelijk verzorgt hij ook cursussen/voorlichting aan werkenden in het zorgdomein, waaronder artsen, verpleegkundigen, enzovoort.

Hans heeft zich bereid verklaart om voor onze opleiding Leven- & Stervenbegeleiding en voor onze opleiding CAM-zorgverlener een cursus van twee dagen te verzorgen zodat zij, aangezien deze afgestudeerden hoogstwaarschijnlijk met deze adviesfunctie te maken krijgen, op zeer praktische wijze de WMO krijgen uitgelegd.
Uiteraard zullen wij proberen ook studenten van onze andere opleidingen zo mogelijk aanwezig te laten zijn als zij daarvoor kiezen.

Daarnaast zal Hans een tweedaagse cursus WMO verzorgen waarvoor vrij ingeschreven kan worden door therapeuten (en uiteraard ook door reguliere zorgverleners).
De data zijn nog niet bekend maar inschrijving zal plaatsvinden op basis van aanmelddatum. Bij aanmelding (via ons aanmeldformulier) kunnen aanmelders aangeven in welke periode zij het liefst deze cursus gepland zien zodat Instituut CAM daar, in overleg met Hans, rekening mee kan houden. Gezien het beperkte aantal mogelijke deelnemers verwachten wij dat deze cursus snel zal vollopen.
Zo mogelijk zullen wij met Hans bespreken, of herhaling van de cursus mogelijk is maar dat zal, gezien de agenda van Hans, mogelijk erg lastig zijn.

Op deze wijze hoopt Instituut CAM een bijdrage te leveren aan haar maatschappelijke functie: het verspreiden van kennis op brede basis.