Opleiding Energetische Therapie

De Academie Energetische Therapie (AET) verzorgt onderwijs binnen het domein Energetische Therapie. Je leert je eigen ontwikkeling in kaart te brengen. Ook leer je hoe je andere mensen op energetische wijze kunt helpen. Al onze docenten hebben een eigen praktijk en weten daardoor waar je tegen aan kunt lopen. Zij kunnen je verder helpen met alle vragen die je hebt. Als je wilt kun je vanaf het tweede jaar starten met je eigen praktijk. Door de persoonlijke begeleiding tijdens de studie behalen we 100 % slagingskans op de opleiding Energetische Therapie.

Gediplomeerd met accreditatie

Wanneer je de opleiding Energetische Therapie hebt afgerond, ben je een professioneel gediplomeerd therapeut. Omdat de gehele opleiding vanaf mei 2015 SHO (CPION) geaccrediteerd is ben je na je diplomering zelfs Register Therapeut. Na diplomering behaal je vier diploma’s: Medische Basiskennis, Psychosociale Basiskennis, CAM Therapeut en het diploma Energetische Therapie. Een mooie en stabiele basis voor je eigen praktijk.Schermafbeelding 2015-07-07 om 14.53.27 Instituut CAM is voor de onderdelen Medische Basiskennis en Psychosociale Basiskennis afzonderlijk geaccrediteerd door CPION (Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland) en is in het SHO-register (Stichting Hoger Onderwijs) opgenomen.

Vergoedingen consulten

Vanaf 2017 vergoeden zorgverzekeraars consulten van een therapeut die een diploma behaald heeft bij een door CPION geaccrediteerde opleider.

Keuzemenu

In het menu aan de linkerzijde vind je aanbod dat bij je past. Kies een opleiding of bij-/nascholing voor meer informatie over de inhoud, voor wie deze geschikt is, competenties, studiepunten, kosten en aanvullende informatie.

Meer informatie en aanmelden

Bij Downloads vind je de Studiegids Academie Energetische Therapie voor studiejaar 2016-2017. Aanmelden voor een opleiding of voor een open dag kan via het Contactformulier. Via dit formulier kun je ook extra informatie opvragen.

Open dagen

Wil je de opleiding van dichtbij bekijken? Kom dan naar een open dag bij Instituut CAM.

Opleiding Energetische Therapie
Opleiding Energetische Therapie in haar geheel SHO (CPION) geaccrediteerd